Demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken dat meer Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zakendoen in ontwikkelde landen, in opkomende markten en in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Volg deze link voor meer informatie en actuele voorwaarden.

Hanse Staalbouw investeert in duurzame aardappelopslag in Kenia

Beeld: ©Hanse staalbouw
Opslagloods

Voor de grote groep kleine boeren in Kenia zijn de moderne opslagmethoden te duur. De laag technische opslag van Hanse Staalbouw biedt interessante mogelijkheden voor deze doelgroep. Ook sluit de oplossing goed aan bij hun technische mogelijkheden en kennis.

Lees meer