Spanje: biologische consumptie en productie

Het biologische landbouwareaal van Spanje lag in 2022 (volgens Eurostat) iets boven het EU-gemiddelde, met 10,8% biologisch areaal ten opzichte van de totale biologische oppervlakte cultuurgrond (OCG).  In 2022 was het Europese gemiddelde 10,5% van de totale OCG (16,9 miljoen hectare) en dus nog ver verwijderd van de doelstelling van 25% in 2030 die is vastgesteld in de strategie "van boer tot bord".

Om de doelstellingen voor 2030 te halen, zal er echter vooruitgang moeten worden geboekt in de landen die de grootste bijdrage leveren (Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland), die 56% van het totale biologische areaal in de EU voor hun rekening nemen.

Rapport Ecovalia 2024
Beeld: ©Rapport Ecovalia 2024 / Ecovalia
Rapport Ecovalia 2024

Organic Food Iberia 2024

Eerder deze maand, op 4 & 5 juni, vond de 5e editie van de Organic Food Iberia vakbeurs plaats in Madrid. Meer dan 350 exposanten uit meer dan 28 landen toonden hun nieuwe producten en innovaties aan internationale inkopers, distributeurs en detailhandelaren op de vijfde editie van de beurs. Ook vonden verschillende conferenties en rondetafelgesprekken plaats over de ‘Organic Talks by Bio Eco Actual’ en ‘Eco Talks’ voor de uitwisseling van ideeën en het creëren van synergiën. Ook waren en zo’n 10 Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd op de beurs met uiteenlopende producten van noten tot Aziatische producten en chocolade met rauwe melk.

2024 rapport Ecovalia

Het 2024 rapport van de Spaanse beroepsvereniging voor biologische productie, Ecovalia, toont interessante informatie over de biologische consumptie en productie in Spanje:

  • Spanje staat in de top 10 van landen wereldwijd met het grootste biologische marktaandeel en had in 2023 een omzet van € 3 miljard.
  • Spaanse consumenten kopen vooral biologische producten bij de detailhandel, voornamelijk (50% via de winkels/platforms, 34% speciaalzaken, 7% overige kanalen, 4% directe aankoop bij producent, 3% e-commerce)
  • Oppervlakte biologische teelt per verschillend gewas. Noten (29%) en bananenplantages /subtropische vruchten (26%) nemen het grootste aandeel in de biologische teelt
  • De bedrijvigheid binnen de biologische sector is in Spanje de afgelopen jaren met 41% gestegen, waaronder 44% op het gebied van export van biologische producten, 6% binnen de primaire sector en 6% bij het importeren van biologische producten. V.w.b. de 65.424 biologische bedrijfsactiviteiten in Spanje betreft het voor 85% producenten uit de primaire sector, 9% de industrie, 4% de verkoop 1% de import en 1% de export van biologische producten.
  • De verwerkende industrie van biologische producten is de afgelopen jaren met 23% gestegen. 85% van deze industrie verwerkt biologische plantaardige producten en 15% biologische dierlijke producten. 
  • Binnen de biologische plantaardige verwerkende industrie betreft het 43% bewerking en conserven van groenten en fruit, 19% verwerking van dranken, 14% verwerking van plantaardige oliën en vetten en 24% andere industrieën.
  • Binnen de biologische dierlijke verwerkende industrie betreft het 43% bewerking en conserven van vleesproducten, 14% verwerking van zuivelproducten, 6% verwerken en conserven van vis, schaal- en weekdieren en % andere industrieën.

(Bron: informe anual Ecovalia)

Ga voor het volledige (Spaanstalige) rapport van Ecovalia naar: Informe Anual Ecovalia 2024 

Meer informatie over de Organic Food Iberia 2024 editie naar: Organic Food Iberia 2024

De 2025 editie zal plaatsvinden op 11 en 12 juni 2025. Ga voor meer informatie naar: Organic Food Iberia 2025