Terugblik LNV Attaché Netwerk evenement 2024

Op 6 juni vond het LNV Attaché Netwerk evenement plaats bij Fort bij Vechten in Bunnik. De bijeenkomst was georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het aantal aanmeldingen was boven verwachting en de opkomst was dan ook hoog. Op deze prachtige zonnige middag kwamen meer dan 450 gasten op het evenement af. Het gaf de LNV-raden en LNV-attachés de kans om bij te praten of kennis te maken met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en andere stakeholders in het internationale domein van landbouw, natuur en voedsel. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Tent met mensen bij het evenement

Waarom dit netwerkevenement?

Elk jaar komen de LNV-raden en LNV-attachés een week terug naar Nederland om bij te praten over actuele thema’s in het Nederlandse en internationale beleid. Centraal hierbij staat de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem en versterking van de biodiversiteit. Ze bespraken de implicaties hiervan in hun eigen werkgebied en bezochten ook innovatieve Nederlandse bedrijven en groene kennisinstellingen. Het LNV Attaché Netwerk evenement op 6 juni was onderdeel van deze week. Het gaf de stakeholders in het internationale domein van landbouw, natuur en voedsel de kans om met de LNV-raden en -attachés in gesprek te gaan. Over trends en ontwikkelingen in de landen waar het netwerk actief is, over mogelijke samenwerking en over mogelijke kansen voor Nederland op de verschillende onderwerpen die onder LNV vallen. 

Hoe kijken we erop terug?

Het evenement vond plaats in een speciaal opgebouwde tent te midden van een groene omgeving op het Fort bij Vechten. Ralf van de Beek (Manager bij Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid bij LNV) heette de genodigden van harte welkom tijdens de officiële opening. Daarna kregen de gasten uitgebreid de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de LNV-raden en LNV-attachés. Zij stonden hiervoor ingedeeld per regio met ieder een eigen stand, zodat ze voor de gasten goed vindbaar en zichtbaar waren. Het was een zichtbaar drukke avond, en bij veel tafels stonden rijen met geïnteresseerde gasten. De gespreksonderwerpen waren breed van aard en naast de bekende bedrijven en kennisinstellingen waren er ook minder bekende nieuwe gasten aanwezig van bijvoorbeeld startups.

Op de locatie waren er ook extra stands en konden de gasten ook in gesprek gaan met vertegenwoordigers van relevante organisaties, namelijk Trade and Innovate NL, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Invest International, NLWorks, RVO en NLBranding.

Samenwerken in de toekomst

Dit evenement heeft de LNV-raden en LNV-attachés de kans gegeven om in gesprek te gaan met oude en nieuwe contacten. Het LNV Attaché Netwerk bedankt alle gasten voor hun komst en kijkt uit naar een vervolg en mogelijke (nieuwe) samenwerkingen. Hopelijk tot de volgende keer!

Wat is het LNV Attaché Netwerk (LAN)?

De LNV-raden en LNV-attachés zijn werkzaam op 62 Nederlandse ambassades en/of consulaten-generaal en bedienen van daaruit 77 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Permanent Representation of the Netherlands to the EU, Nederland bij de OESO en Permanent Representation of the Netherlands to the UN in Rome. Als deskundige partner draagt het LAN bij aan het verdienvermogen van Nederland, een duurzame wereldvoedselvoorziening en versterking van de biodiversiteit in lijn met de LNV visie en de Sustainable Development Goals.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het LNV Attaché Netwerk? Dan kunt u zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief Highlights AgroberichtenBuitenland die wij iedere donderdag per email versturen.

Wereldkaart 2024 LAN