Ontdek de kansen voor bedekte teelt in Bangladesh

De overheid van Bangladesh heeft de laatste jaren veel gedaan om buitenlandse investeringen te stimuleren. Bangladesh produceert jaarlijks 16 miljoen ton groenten. Hiermee liggen er kansen op het gebied van bedekte teelt. Om die reden hebben de Nederlandse ambassade in Dhaka en RVO een marktstudie naar bedekte teelt in Bangladesh laten uitvoeren.

Ruim 16 miljoen boerengezinnen zijn betrokken bij de productie van wel 60 soorten groenten. Door verstedelijking en industrialisatie verliest Bangladesh naar schatting 1% landbouwgrond per jaar. Tegelijkertijd is het land erg kwetsbaar voor klimaatverandering, verzilting en onvoorspelbaar weer. Dit zorgt voor een dilemma: de landbouwgrond neemt af, terwijl de vraag naar meer en voedzamer voedsel toeneemt. Bedekte tuinbouw kan hiervoor een oplossing bieden.

De regering van Bangladesh streeft naar een toegankelijke, groene economie. De transformatie van de land- en tuinbouwsector is hier een belangrijk onderdeel van. Dit past ook bij de in 2026 geplande verandering van economische status van Bangladesh: van de VN groep Minst Ontwikkelde Landen naar een Middeninkomensland. Bangladesh ziet Nederland als belangrijke partner voor de transformatie van de land- en tuinbouwsector en heeft behoefte aan overdracht van kennis, technologie en innovatie.

Marktstudie laat de kansen zien

Om die reden hebben de Nederlandse ambassade in Dhaka, in samenwerking met RVO, een marktstudie laten uitvoeren naar de kansen in bedekte teelt in Bangladesh. De studie is uitgevoerd door Dutch Greenhouse Delta. De studie laat zien dat er onder andere kansen liggen voor Nederlandse bedrijven en organisaties op de volgende gebieden: 

  • low- en mid-tech oplossingen voor bedekte tuinbouw, (hoewel er vanuit Bangladesh ook vraag naar high-tech oplossingen is);
  • export van o.a. bemestingsmachines, cooling pads, ventilatiesystemen, druppelirrigatie en kasbekleding (polyetheen/polycarbonaat);
  • technische assistentie, kennisoverdracht en capaciteitsopbouw voor een gunstig ondernemersklimaat en het opleiden van personeel;
  • consultancy of dienstverlening van experts om master telers periodiek te ondersteunen;
  • zakelijke overeenkomsten tussen Nederlandse en Bangladeshi zadenbedrijven.

Het rapport bevat ook informatie over Bangladesh waar het gaat om: algemene ontwikkelingen in de tuinbouwsector, vraag vanuit de markt, de business case voor het opzetten van een mid-tech kas, uitdagingen voor Nederlandse bedrijven en geïdentificeerde kansen voor samenwerking tussen Nederlandse en Bangladeshi stakeholders.
De eerste presentatie van de studie, op 28 september 2023 in het World Horti Center, leverde al veel belangstelling op. 26 Nederlandse en 47 Bangladeshi bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties kwamen online en fysiek bijeen om de resultaten te horen en te netwerken.

Benieuwd naar de studie? Download deze hier: Opportunities of Protected Horticulture in Bangladesh (rvo.nl)

Voor meer informatie over zakelijke kansen in Bangladesh, zie ook: Zakelijke kansen in Bangladesh (rvo.nl).
 

Tuinbouw in Bangladesh is een prioritaire sector voor de Nederlandse overheid

Deze studie is een onderdeel van de combitrack ‘Duurzame tuinbouw in Bangladesh’ (Bangladesh: uw kansen in duurzame productie groente en fruit (rvo.nl)). In deze combitrack werkt de Nederlandse overheid, samen met publieke en private organisaties in Nederland en Bangladesh om handel, investeringen en ontwikkeling in de tuinbouwsector in Bangladesh te bevorderen. Zo wordt er gewerkt aan een verbeterde en klimaatbestendige productie van groenten en fruit, een versterkt ondernemersklimaat t.b.v. de import- en exportmarkt en het vergroten van zakelijke kansen voor Nederlandse tuinbouw bedrijven.

Wilt u meer informatie over de marktstudie óf over de combitrack Duurzame tuinbouw in Bangladesh? Neem dan contact met ons op!

Contactpersoon: Wies van Leeuwen, Business Development Coach Bangladesh (Wies.vanLeeuwen@rvo.nl)