Ecologische planning: 110 miljoen euro voor Franse heggen in 2024

Het aantal heggen op het platteland in Frankrijk blijft afnemen, terwijl heggen belangrijk zijn voor het behoud van biodiversiteit en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De Franse regering trekt daarom 110 miljoen euro uit voor het ‘Heggenpact’, met als ambitie om tegen 2030 een netto toename van 50.000 km aan heggen te bereiken.

Beeld: iStock

Begroting 2024

Als onderdeel van de begroting van 2024 reserveert de Franse regering 110 miljoen euro voor het ‘Heggenpact’. Dit zal worden besteed aan het behoud, de ontwikkeling en de promotie van heggen.

Frankrijk heeft ongeveer 750.000 km aan heggen. Ondanks de maatregelen die zijn genomen om ze te behouden, blijft het aantal heggen in het land echter afnemen. Een combinatie van ontworteling en niet-duurzaam beheer- en landgebruik leidt tot hun achteruitgang. Toch hebben heggen veel voordelen, vooral voor het behoud van biodiversiteit en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering; twee grote en belangrijke uitdagingen voor de zogenaamde ecologische planning van de Franse overheid. Daarnaast kan er uit het hout van heggen energie (elektriciteit, warmte of gas) worden opgewekt bij de verbranding van de biomassa.

Heggenpact

Begin mei 2023 werd het Heggenpact gelanceerd door minister van landbouw Marc Fesneau. De ambitie is om tegen 2030 een netto toename van 50.000 km aan heggen te bereiken. Het Heggenpact stelt een geïntegreerde aanpak voor, waarbij alle schakels die bijdragen aan hun ontwikkeling worden betrokken. Het ministerie, de FNSEA (de grootste Franse boerenbond), de landbouwkamers en NGO’s zijn het allemaal eens over de noodzaak om een industrie te ontwikkelen waarbij biomassa uit heggen wordt gebruikt als energiebron. In het Heggenpact wordt daarom benoemd dat het netwerk van collectieve verwarmingssystemen uitgebreid moet worden, om zo een industrie te ontwikkelen waarbij hernieuwbare energie op basis van biomassa uit heggen kan worden gebruikt.

Verplaatsen van heggen

Milieuverenigingen maken zich zorgen over een versoepeling van de regels voor het rooien van heggen, die onder het GLB vallen en waardoor boeren heggen zouden kunnen "verplaatsen" als ze een "gelijkwaardige lineaire oppervlakte" herbeplanten, aldus FNE (Franse natuurorganisatie) vertegenwoordiger Cécile Claveirole.

FNE (Franse natuurorganisatie) vertegenwoordiger Cécile Claveirole. “Je kunt een heg niet verplaatsen zoals je een meubelstuk verplaatst. Een heg verplaatsen betekent hem vernietigen. Het is natuurlijk interessant om te zeggen dat er iets voor in de plaats moet komen, maar dan verlies je wel de voordelen van de heg voor 25 of 30 jaar zoals hij was (waterretentie, temperatuurregeling, biodiversiteit)".