De zuivelsector in Bangladesh: een opkomende en snelgroeiende markt

In 2022-2023 heeft VetEffecT onderzoek gedaan naar de snelgroeiende zuivelsector van Bangladesh en de mogelijkheden voor bedrijven in de rundvlees- en leersector. De bevindingen van het rapport ‘Sector Study Dairy Bangladesh’, geeft Nederlandse bedrijven inzicht over de potentie, zakelijke kansen en netwerkmogelijkheden in deze veelbelovende markt.

De zuivelindustrie in Bangladesh is een opkomende en snelgroeiende markt met een geschatte jaarlijkse groei van 5% en een verwacht marktvolume van $7,22 miljard. Dit maakt zuivel een lucratieve sector voor investeringen in zowel kleine als (middel)grote boerenbedrijven. Binnen de sector liggen verschillende kansen op het gebied van onder andere fokkerij, melkapparatuur, melkbetalingssystemen, voederproductie en capaciteitsopbouw

Naast de kansen, zijn ook de waardeketen, stakeholders, regelgevingskader en knelpunten onderzocht. Al deze informatie en bevindingen leest u terug in het rapport ‘Sector Study Dairy Bangladesh’.

Sector study dairy Bangladesh