Luxemburg lanceert platform voor duurzame en lokale voedingsaankopen door schoolkantines

Het Luxemburgse ministerie van Onderwijs en Jeugd start in september 2023 een proefproject met een platform voor de aanbestedingen van duurzame en lokale voedingsaankopen door school- en universiteitskantines. De looptijd van het project bedraagt één jaar. Indien het project slaagt, zal het worden uitgerold naar alle keukens van scholen en zorginstellingen.

Kinderen eten op school
Beeld: ©Canva

Luxemburgse schoolkantines en duurzame voeding

Lokale en duurzame voeding is geen onbekende in de Luxemburgse schoolkantines en is een groeiende markt. Zo steeg het aandeel biologische voeding van 5% in 2020 naar 17% in maart 2023 en van lokale producten van 30% in 2020 naar 67% in maart 2023. Daarmee zijn de overheidsdoelstellingen voor 2023 voor beide parameters al ruimschoots overschreden (waren vastgesteld op respectievelijk 14% en 42% voor 2023).

Lancering nieuw proefproject

Met de lancering van het nieuwe proefproject beoogt de Luxemburgse overheid 2 doelstellingen. Enerzijds wil het de toekomstige generatie van jongs af aan vertrouwd maken met het belang van voeding in het algemeen en van duurzame, (in de mate van het mogelijke) lokale voeding in het bijzonder. Anderzijds wil het project duurzame landbouwpraktijken in Luxemburg stimuleren door de markt van overheidsaanbestedingen te openen voor alle landbouwers en toeleveranciers, ongeacht de grootte van hun bedrijf. Door de grootkeukens van Restopolis, de cateringsservice van 112 schoolinstellingen, bij het project te betrekken, garandeert de Luxemburgse overheid op termijn een afzetmarkt van formaat (3 miljoen maaltijden per jaar) aan de lokale, duurzame landbouwer. Om deze reden krijgt het project de steun van Luxemburgse milieubeweging ‘Mouvement écologique’ en de Luxemburgse organisatie van jonge boeren ‘Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren’.

Eten in een grootkeuken
Beeld: ©Canva

Online bestellingsplatform

Om vraag en aanbod van duurzame voedingsproducten bij elkaar te brengen, lanceert de Luxemburgse overheid het platform Supply4Future (S4F). Dit platform stelt zich ook garant voor de naleving van de regelgeving ten aanzien van overheidsaanbesteding. Op termijn moeten alle voedingsaankopen van Restopolis via dit platform lopen. Ook kleine producenten van lokale, duurzame voedingsproducten hebben toegang tot overheidsaanbestedingen. Immers, indien één producent niet de volledige bestelling kan leveren, kan hij zich inschrijven voor slechts een deel van de bestelling, waarna het platform de bestelling aanvult met andere leveranciers. De toekenning van een opdracht gebeurt volledig elektronisch, waarbij de criteria “duurzaam” en “lokaal” doorslaggevender zijn dan prijs. Na de levering vindt er een evaluatie plaats van de geleverde producten, die toegankelijk is voor de andere deelnemers aan de aanbesteding.