Frankrijk: After Movie Innovatiemissie AgTech en robotica - Toulouse 2023

Ongeveer 20 bedrijven en organisaties uit Nederland hebben de roboticabeurs FIRA World in Toulouse bezocht in het kader van een innovatiemissie die gezamenlijk was georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Frankrijk.

Innovatiemissie AgTech Toulouse 2023
Beeld: ©AgroTeam Parijs
Innovatiemissie AgTech Toulouse 2023

Net als Nederland wil Frankrijk de transitie naar een meer veerkrachtige en klimaatbestendige agrofoodsector versnellen. Daarvoor trekt de Franse regering de komende jaren 2,8 miljard euro uit. Dit is onderdeel van het plan FRANCE 2030 om onder meer digitalisering en robotisering in de landbouw te bevorderen. Ook Franse private partijen hebben hierin fors geïnvesteerd

AgTech en Robotica in Frankrijk verkennen

De afgelopen jaren heeft zich in Frankrijk een groot aantal startups op dit gebied ontwikkeld en ook langer bestaande bedrijven zijn met veel nieuwe producten gekomen. In het kader van de zogenaamde "pôles de compétitivité" (zoals Agri-Sud Ouest) en in het kader van ecosystemen zoals La Ferme Digitale zijn vruchtbare publiek-private partnerschappen opgezet. Er is ook een grote behoefte aan internationale samenwerking en uitwisseling.

De Nederlandse ambassade in Parijs, RVO en andere Nederlandse spelers hebben de afgelopen jaren al een aantal acties ondernomen met betrekking tot de Franse AgTech en AgFood sectoren: in 2020 een sectorstudie AgTech, in 2021 een Digitale missie met focus op Artifcial Intelligence, in 2022 een fysieke missie met focus op Fotonica en robotica naar Bretagne en rond Parijs, en een missie op het gebied van bedekte tuinbouw in de regio rond Angers.

Begin 2023 bood deze innovatiemissie naar Toulouse de gelegenheid aan Nederlandse ondernemers en onderzoekcentra om de Franse AgTech en robotica sector te verkennen. Hiermee wordt de Frans/Nederlandse samenwerking op het gebied van innovatie en handel versterkt. 
 

Onderstaande video geeft een beeld van deze geslaagde innovatiemissie naar Zuid Frankrijk

Twenty companies and organizations from the Netherlands visited the FIRA World robotics fair in Toulouse as part of an innovation mission organized by the Netherlands Enterprise Agency (RVO), the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in France.