Benoemingen LNV attachénetwerk 2023

Deze week zijn in het buitenlandse netwerk van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 6 Nederlandse ambassades nieuwe Raden benoemd. Het betreft Accra, Caïro, Madrid, Mexico Stad en Seoel. De aanwezigheid van het ministerie van LNV op de Nederlandse Ambassade in Kopenhagen zal worden uitgebreid met een Raad ter plekke. Tevens zijn 2 LNV attachés benoemd: in Londen en op de Permanente Vertegenwoordiging (PV) Europese Unie (EU) in Brussel. Alle betrokkenen zullen starten in de zomer van 2023, met uitzondering van de attachéplek op de PV EU: deze benoeming is 1 april jl. ingegaan.

Vanuit het Ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wensen wij hen veel succes.

De volgende personen zijn benoemd:

PV EU, Brussel

Mevrouw Lisa van den Boogaard is 1 april jl. gestart als Attaché bij de PV van Nederland bij de Europese Unie (EU) in Brussel met als aandachtsgebieden natuur en biodiversiteit. Mevrouw Van den Boogaard was tot voor kort werkzaam als Beleidsmedewerker bij de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van LNV.

Accra, Ghana

Mevrouw Inge Tenniglo wordt benoemd als Landbouwraad te Accra, met als werkgebied Ghana en Nigeria. Mevrouw Tenniglo werkt momenteel als Senior Beleidsmedewerker bij de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van LNV. De huidige Landbouwraad, de heer Bram Wits, keert deze zomer terug naar het Ministerie van LNV.

Caïro, Egypte

De heer Tycho Vermeulen wordt benoemd als Landbouwraad te Caïro, met als werkgebied Egypte en Jordanië. De heer Vermeulen is momenteel werkzaam als Senior Inspecteur en Coördinerend Specialistisch Inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De heer Melle Leenstra, op dit moment Landbouwraad ter plekke, keert terug naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Kopenhagen, Denemarken

Mevrouw Kirsten Peeters wordt benoemd als Landbouwraad te Kopenhagen, met als werkgebied Denemarken, Zweden en Noorwegen. Mevrouw Peeters is op dit moment Senior Beleidsmedewerker bij de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie van LNV.

Madrid, Spanje

De heer Machiel Kommers wordt benoemd als Landbouwraad te Madrid, met als werkgebied Spanje en Portugal. De heer Kommers is op dit moment Adviseur Externe Optredens van het Ministerie van LNV. De huidige Landbouwraad, mevrouw Nina Berendsen, keert terug naar het Ministerie van LNV.

Mexico Stad, Mexico

Mevrouw Wendele van der Wiele wordt benoemd als Landbouwraad te Mexico Stad, met als werkgebied Mexico en Cuba. Mevrouw Van der Wiele is nu Programmacoördinator Partners voor Water (a.i.) bij RVO. De huidige Landbouwraad, de heer Erik Plaisier, zal op een andere functie in het buitenlandse netwerk van Nederland terugkeren.

Seoel, Zuid-Korea

De heer Rick Nobel wordt benoemd tot Landbouwraad te Seoel, met als werkgebied Zuid-Korea en Taiwan. De heer Nobel is nu Landbouwattaché in Bangalore, India. Hij volgt in Seoel mevrouw Gelare Nader op, die deze zomer zal terugkeren naar het Ministerie van LNV.

Londen, Verenigd Koninkrijk

Mevrouw Jojanne van Andel wordt benoemd als Landbouwattaché te Londen, met als werkgebied het Verenigd Koninkrijk. Zij komt te werken onder de leiding van Landbouwraad de heer Philip de Jong. Mevrouw Van Andel is op dit moment Beleidsmedewerker bij de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van LNV.

Logo Landbouw Attaché Netwerk banner

Het buitenlandse netwerk (LAN) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt de Nederlandse overheid, bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen bij hun internationale ambities in het agro- en natuurdomein. Onze teams zijn werkzaam op de economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit 80 landen. Daarnaast vertegenwoordigt het netwerk het ministerie van LNV bij de volgende internationale organisaties: FAO/IFAD/WFP in Rome, EU in Brussel en OESO in Parijs.