Luxemburg zet in op agrivoltaïcs voor productie van groene stroom

De Luxemburgse regering wil de binnenlandse productie van zonne-energie gaan ophogen van 197 GWh in 2020 naar 1.100 GWh in 2030. Daartoe voorziet het ook een belangrijke plaats voor agrivoltaïcs. Het gaat daarbij om een drievoudige win-win situatie: naast de productie van groene stroom moeten de zonnepanelen ook ten goede komen aan de landbouwproductie en de biodiversiteit.

De Luxemburgse regering heeft hiertoe een openbare aanbesteding uitgeschreven met als deadline 1 augustus 2023.

Ook buitenlandse bedrijven kunnen zich inschrijven, dus mooie kans voor de Nederlandse agrivoltaic branche!

Eén van de voorwaarden is dat er een actieve agrariër bij het project wordt betrokken.

Voor meer informatie over de openbare aanbesteding klik hier.