Kwekersrecht op de agenda in Algerije

De ambities van Algerije in de landbouw leiden tot meer aandacht voor de rol van kwekersrecht. Tot nu toe is er geen actief systeem, maar daar wordt wel aan gewerkt. Dit werd duidelijk tijdens een bezoek van Naktuinbouw aan Algerije begin december.

SG van het Algerijnse Ministerie van Landbouw
SG van het Algerijnse Ministerie van Landbouw

Lokale zadensector

Algerije heeft belangstelling voor het ontwikkelen van een eigen groentezaadsector. De inauguratie van een zadenbank in mei 2022 wordt gepresenteerd als een belangrijke stap daarin. Ook wil Algerije op termijn een genenbank oprichten. Nu wordt nog het overgrote deel van de groentezaden geïmporteerd, waarbij Nederland een van de grote leveranciers is. Pootaardappelen importeert het land in grote hoeveelheden en vindt er lokale vermeerdering plaats. Wat betreft zaden voor graangewassen is Algerije zelfvoorzienend.

Een systeem van kwekersrecht kan een impuls geven aan deze ambitie en kan Algerije tevens in staat stellen toegang te krijgen tot betere rassen voor de lokale context. Tot nu toe bestaat dit nog niet. Er is weliswaar een wet uit 2005 over kwekersrecht, maar deze wordt niet toegepast vanwege het ontbreken van een concrete uitwerking. In gesprekken met het Ministerie van Landbouw en Nationale Centrum voor de Registratie en Controle van Rassen (CNCC) kwam naar voren dat het Ministerie bezig is met een uitwerking van de wet in de vorm van een decreet. Daarmee wil Algerije in eerste instantie een nationaal systeem van kwekersrecht invoeren.

UPOV-lidmaatschap

Het lidmaatschap van de UPOV ziet Algerije als een mogelijkheid op de langere termijn. De noodzakelijke wetswijziging duurt lang en een nationaal systeem heeft op dit moment prioriteit. In een seminar over UPOV-lidmaatschap dat de Nederlandse ambassade met Naktuinbouw organiseerden voor het ministerie van Landbouw en verschillende dienstonderdelen, werden veel vragen gesteld: over de voordelen en de risico’s, maar ook vragen met een technisch karakter. Daarmee gaf Algerije er blijk van al veel technische kennis in huis te hebben, van UPOV en van kwekersrecht. Als het land klaar is voor lidmaatschap van UPOV, kan het deze kennis inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Seminar Naktuinbouw en Nederlandse ambassade in Algiers over UPOV
Seminar Naktuinbouw en Nederlandse ambassade in Algiers over UPOV