Fact Finding Missie Pluimvee in Senegal

Bent u actief in de pluimveesector? Wilt u (meer) kennis vergaren van de pluimveesector in Senegal en daarbij weten wat uw marktkansen zijn? De Netherlands-African Business Council (NABC) organiseert van 17 t/m 21 oktober in opdracht van en in nauwe samenwerking met de RVO, de Nederlandse Ambassade in Dakar en het Landbouw Attaché Netwerk een fact finding missie naar Senegal. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 september.

Senegal wordt gekenmerkt door een toenemende vraag naar dierlijke eiwitten. Met goede veterinaire zorg, geïmporteerd inputs van hoge kwaliteit, en aanhoudende industrialisatie en investeringen om een dynamische en efficiënte pluimveesector te creëren, is Senegal goed gepositioneerd om te worden beschouwd als uw voorkeursland om zaken mee te doen.

Marktstudie en werkgroep

In 2021 is in opdracht van de RVO de marktstudie Senegal Value Chain Study uitgevoerd. Het rapport geeft inzicht in de Senegalese pluimveewaardeketen en definieert o.a. de kritische interventies die nodig zijn om de sector te laten floreren. Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Dakar en het Landbouw Netwerk coördineerde NABC een 6-tal workshops over de Senegalese pluimveesector met Nederlandse en Senegalese ondernemers. Vervolgens ontwikkelde NABC het rapport Working Group Senegal - Poultry Meat Processing, Distribution and Waste Management dat de uitkomsten samenvat. De workshops waren specifiek gericht op het vinden van kansen en raakvlakken tussen Senegalese en Nederlandse bedrijven in de pluimveesector.

De missie zal de gehele pluimveewaardeketen raken, inclusief maar niet beperkt tot: training en softwarebeheer, voerproductie, slachten en (verdere) verwerking van vlees, eierverwerking, controle van de koelketen (inclusief lokale logistiek) en afvalbeheer. Nederlandse technologie en expertise kunnen bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van de algehele duurzame productie van de Senegalese pluimveewaardeketen.

Bovendien stelt deze pluimveemissie naar Senegal u in staat om:

  • Waardevolle marktinzichten te verkrijgen
  • Kansen op het terrein beoordelen
  • Risico's beperken bij het verkennen van nieuwe markten
  • En relevante Senegalese partners te ontmoeten om uw netwerk op te bouwen en branchekennis uit te wisselen

Voor wie?

Deze missie is interessant voor:

  • Nederlandse bedrijven die actief zijn in de pluimveesector (gehele keten)
  • Nederlandse pluimveebedrijven die geïnteresseerd zijn in een nieuwe markt

Programma

Tijdens deze missie bezoekt u in Dakar en omgeving kleine(re) en grote slachterijen en verwerkingsbedrijven om een idee te krijgen van hun efficiëntie en hoe deze omgaan met productconservering en afvalbeheer. Bedrijven actief in de eierverwerking en diervoeder zullen ook bezocht worden. Evenals het Senegalese Ministerie van Vee en Dierlijke Producten en brancheorganisaties. Deelnemers doen tevens mee aan een netwerkbijeenkomst en handelsdiner. De komende periode vullen wij het programma verder in. Hierbij houden wij rekening met specifieke wensen van de deelnemers.

Deelname en kosten

Lees meer over het deelnamepakket en de kosten van de missie op https://bit.ly/3Tswin9. De uiterste aanmelddatum is 11 september 2022.

Informatiebijeenkomst

Vlak voor de missie organiseren wij een informatiebijeenkomst. U ontvangt dan meer informatie over het programma, de doelen en de voorgenomen resultaten van de missie. De precieze datum en locatie van deze informatiebijeenkomst zijn nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.