OESO: nieuw rapport Agricultural policy monitoring and Evaluation

De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) becijfert in haar nieuwe rapport dat de totale steun aan de landbouwsectoren in 54 landen(waarvan 38 OESO landen) in de periode 2019-21 807 miljard euro (817 miljard dollar) bedroeg. Dit is een stijging met 13% ten opzichte ten opzichte van de periode 2018-20. Slechts een klein deel van deze steun is gericht op het verduurzamen van voedselsystemen.

Brits lanbouwbeleid

In de OESO-landen is de steun aanzienlijk gebleven, met een gemiddelde van 342 miljard euro( 346 miljard USD per jaar in de periode 2019-21. De Europese Unie en de Verenigde Staten, beide grote landbouwproducenten, zijn samen goed voor twee derde van dit totaal.

Deze stijging is ten dele toe te schrijven aan factoren die van tijdelijke aard kunnen zijn, waaronder steun aan in het kader van de COVID-19-pandemie en verhogingen van de marktprijssteun in verband met het herstel van de veestapels na de Afrikaanse varkenspest.

De landbouwsteun die gegeven wordt komt terecht bij zowel consumenten als producten, maar individuele producenten ontvangen het grootse gedeelte van de steun; in de periode 2019-21 jaarlijks 611 miljard USD. Dit komt neer op 17% van de bruto omzet op landbouwbedrijven in de OESO-landen, en 13% van de ontvangsten in de 11 opkomende economieën. Meer dan de helft van deze steun aan de producenten (317 miljard USD per jaar) werd verleend via hogere marktprijzen die door de consumenten werden betaald, terwijl de rest (293 miljard USD per jaar) door de belastingbetalers werd betaald (via begrotingsoverdrachten). Het aandeel van betalingen voor zaken als innovatie, bioveiligheid of infrastructuur is in de periode 2019-21 gedaald tot 13% van de steun voor de sector.

Uitsplitsing van overheidssteun voor de landbouw in 54 landen (waarvan 38 OESO-lidstaten)
Beeld: OESO
Uitsplitsing van overheidssteun voor de landbouw in 54 landen (waarvan 38 OESO-lidstaten)

Marion Jansen, directeur voor Handel en Landbouw van de OESO, vindt de daling van overheidssteun voor zaken als innovatie, bioveiligheid of infrastructuur geen goed signaal: 'De overheidssteun aan de landbouw heeft recordniveaus bereikt, maar het aandeel van de steun dat wordt toegewezen aan het stimuleren van duurzame productiviteitsgroei is gedaald'. Ze vervolgt: ; 'Er is een aanzienlijke stimulans voor duurzame productiviteitsgroei nodig om de uitdagingen voor voedselsystemen aan te pakken en tegelijkertijd de landbouwemissies op koers te houden om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Ik verwacht dat deze uitdaging hoog op de agenda zal staan van de komende vergadering van de landbouwministers van de OESO in november'.

•    Lees het rapport hier: Government support to agriculture is increasing - OECD
•    Gedetailleerde informatie: Agricultural policy monitoring and evaluation - OECD