Bulgarije wil Nederlandse ervaring en technologieën in de tuinbouw gebruiken

Bulgarije wil de samenwerking met Nederland op het gebied van land- en tuinbouw ontwikkelen en verdiepen: meer Nederlandse technologieën en know-how gebruiken.

BG MinAgri at NL Greenhouse
Beeld: ©BG MinAgri / BG MinAgri
Bulgarian Deputy Ministers of Agriculture, Mr Hristanov and Mr Nekov visiting a Dutch greenhouse grower

Bulgarije heeft de tradities, de middelen en het potentieel een zeer productieve en duurzame landbouwsector tot stand te brengen. Deze heeft het potentieel werkgelegenheid te bieden die ontvolking van het platteland kan tegengaan en een goed inkomen voor boeren kan garanderen, die kwaliteitsproducten produceren met een minimum negatieve impact op het milieu, aldus de vice-ministers van Landbouw Ivan Hristanov en Momchil Nekov tijdens een bezoek aan Nederland van 13 t/m 16 juni. Teneinde deze ambitieuze doelen te bereiken wil Bulgarije actiever met Nederland samenwerken.

Het bezoek van het team van het ministerie had tot hoofddoel de Nederlandse expertise te bestuderen op het gebied van glastuinbouw van groenten in het kader van energiezuinige en efficiënte productie en de kennis van Bulgarije op dit gebied te presenteren.

LNV SG meeting Bulgarian Dep Minister of Agriculture
Beeld: LAN-Bulgaria
LNV Secretary General Jan-Kees Goet spoke with the Bulgarian Dep. Minister of Agriculture Ivan Hristanov at GreenTech 2022

NL HORTI missie aan Bulgarije in oktober

Naar aanleiding van de gesprekken werd een Nederlandse bedrijfsmissie in de groenten en fruit waardeketen van 11 t/m 14 oktober 2022 afgesproken.

De verwachting is dat tijdens de missie de juiste samenwerkingsverbanden worden geïdentificeerd, waardoor met behulp van Nederlandse kennis en technologie de productie in Bulgarije van verse groenten en fruit de komende 5 jaar zal verdubbelen. Dit was het belangrijkste gespreksonderwerp tussen secretaris-generaal LNV Jan Kees Goet en viceminister Ivan Hristanov. Een ander punt dat ter sprake kwam, was de rol van Bulgarije bij het beschermen van de Europese grenzen tegen de import van groenten en fruit met een hoog gehalte aan pesticiden - een controle die wordt uitgevoerd bij de Bulgaars-Turkse grensovergang Kapitan Andreevo.

Bulgarian Ministry of Agriculture at GreenTech 2022, Amsterdam
Beeld: Bulgarian MinAgri
Bulgarian Deputy Ministers of Agriculture, Mr Hristanov and Mr Nekov, visiting GreenTech 2022 in Amsterdam

GreenTech Amsterdam 

De twee vice-ministers Ivan Hristanov en Momchil Nekov namen deel aan de opening van de tuinbouwvakbeurs - Green tech (14-16 juni) in Amsterdam, waarop de presentatie van innovaties in de tuinbouw centraal stond.

De twee vice-ministers hebben werkoverleg gehad met de drie systeemrelevante organisaties op het gebied van glastuinbouw in Nederland. De tuinbouwsector werd geïdentificeerd als een van de prioriteiten voor de samenwerking tussen Bulgarije en het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de gesprekken werd de wens en de wil uitgesproken het partnerschap te verdiepen, waarbij werd besproken dat er nog onbenut potentieel is dat kan worden ontsloten.

In zijn presentatie gaf vice-minister Hristanov aan dat er momenteel in Bulgarije in totaal 44 producentengroepen en -organisaties zijn, die in totaal 580 telers verenigen. De belangrijkste verenigingssectoren zijn: groenten en fruit, honing en bijenproducten, melk en zuivelproducten, vlees en granen. Hij benadrukte dat het Nationaal Herstel- en Veerkracht Plan financiële middelen biedt voor de digitalisering van de sector. Vice-minister Momchil Nekov wees erop dat de interventies in het Strategisch Plan bedoeld zijn de belangstelling voor de productie van groenten en fruit te herstellen, de korte toeleveringsketens te stimuleren en de productie van traditionele Bulgaarse variëteiten aan te moedigen. Hij voegde eraan toe dat de kasproductie in Bulgarije een belangrijk aandeel heeft in de landelijke productie, waarbij een aanzienlijk deel van de productie voor export is bestemd.

BG MinAgri at WUR
Beeld: WUR
Bulgarian Deputy Ministers of Agriculture, Mr Hristanov and Mr Nekov visiting Wageningen UR

Samenwerking met Wageningen UR

De delegatie bezocht ook de Universiteit van Wageningen, waar ze kennismaakte met de innovaties op het gebied van voedselkwaliteitsonderzoek, eco-fenotypering van planten enz. Tijdens het gesprek met Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur van WUR, werden de mogelijkheden voor samenwerking met de Landbouwacademie van het Bulgaarse Ministerie van Landbouw besproken. Een van de specifieke projecten waaraan zal worden gewerkt, is de opzetting van een gezamenlijk programma voor masteropleiding op het gebied van bio-economie in samenwerking met de Agrarische Universiteit in Plovdiv.