Terugblik netwerkbijeenkomst Landbouwattachénetwerk op Floriade

Met een opkomst van meer dan 420 vertegenwoordigers uit de hele Nederlandse agroketen was de netwerkbijeenkomst van het Landbouwattachénetwerk op woensdag 22 juni zeer geslaagd. De bijeenkomst vond plaats in het Congrespaviljoen van de Floriade in Almere.

Vanwege de Covid-pandemie was het afgelopen jaren niet mogelijk om zo’n fysieke bijeenkomst te houden. Sterker nog, de landbouwraden zijn sinds juni 2019 niet meer gezamenlijk in Nederland geweest. De voorgaande editie vond drie jaar geleden plaats in het Spoorwegmuseum. Dat jaar bestond het Landbouwattachénetwerk 100 jaar.

Netwerkbijeenkomst LAN op Floriade

Terugkomweek

Onder normale omstandigheden komen de landbouwraden elk jaar een week naar Nederland. Tijdens deze zogeheten terugkomweek worden ze bijgepraat over de laatste beleidsontwikkelingen en bezoeken zij een aantal innovatieve agrobedrjjven verspreid in Nederland. Een ander vast onderdeel van de week is een grote netwerkbijeenkomst voor alle belangstellenden uit het internationaal georiënteerde agrobedrijfsleven, van startende en ervaren ondernemers, tot groene kennisinstellingen, (semi)overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Na drie jaar kon dit eindelijk weer.

Netwerkbijeenkomst

Digitaal welkom door de ministers

Op 22 juni vond ook de landelijke actiedag van boeren plaats tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Om veiligheidsredenen is besloten dat de ministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal de aanwezigen op de netwerkbijeenkomst niet fysiek zouden toespreken, maar via het beeldscherm.

Duurzaam voedselsysteem

Minister Staghouwer legde de nadruk op het belangrijke werk van de landbouwteams op de Nederlandse ambassades bij de opbouw van duurzame voedselsystemen. “Zij kennen het betrokken netwerk in hun werkgebied en dat in Nederland. Wij zijn een land dat landbouwkennis exporteert en voelen daarbij de verantwoordelijkheid om honger uit te bannen.”

Natuurinclusieve landbouw

Minister Van der Wal zei te kiezen voor een natuurinclusieve transitie van de voedselproductie wereldwijd. “Wij hebben op dat thema in Nederland de kennis, de kunde en de technologie om deze transitie elders in de wereld op gang te brengen.” Haar oproep aan de landbouwraden en aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse agroketen luidde: “Zet je in voor een natuurinclusieve voedselproductie over de hele wereld.”

Video impressie van het werk van de landbouwteams

Tijdens de opening werd ook een video getoond met een korte impressie van het werk van een aantal landbouwteams en welke thema’s en uitdagingen spelen in die landen.

Voedselzekerheid en COP 27 in Egypte

Volgens landbouwraad Melle Leenstra, gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Caïro, is Egypte het grootste tarwe-importerende land in de wereld. De bevolking groeit snel, terwijl boeren kampen met de gevolgen van de klimaatverandering. Leenstra: “Daar komt de oorlog in Oekraïne nog eens bij waardoor de graanimport is stilgevallen. Als landbouwteam brengen wij partijen uit Egypte en Nederland bij elkaar. Die samenwerking kan ertoe leiden dat het voedselsysteem in Egypte veerkrachtiger wordt.”

Vegan in Duitsland, sierteelt in Polen

In de video belicht landbouwraad Peter Vermeij (Berlijn) de vegan-trend in Duitsland en de kansen die dat biedt voor het Nederlands bedrijfsleven. Het landbouwteam in Warschau zet zich onder meer in op vergroting van de export van bloemen en planten naar Polen. Op dit moment is dit land de vijfde exportmarkt voor deze sector.

Samenwerking met Brazilië

Naast klimaatverandering en voedselzekerheid richt het landbouwteam in Brazilië zich op het tegengaan van ontbossing, herbebossing en duurzame landbouw. Landbouwraad Paul van de Logt: “Met kennis en technologie uit Nederland kan de voedselproductie in Brazilië omhoog en het verlies in de keten omlaag. Aan het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Brasilia de taak om samenwerking tussen beide landen op gang te brengen.”

Permanente vertegenwoordiging voor EU in Brussel

Ook een korte blik op het werk van het landbouwteam bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Zij benadrukken altijd open te staan voor vragen over Europese kwesties vanuit de Nederlandse agroketen.

Magazine Groene en Gezonde Steden

Tijdens de bijeenkomst op de Floriade werd het digitale magazine Groene en Gezonde Steden gepresenteerd. In deze agrospecial gaan de landbouwraden in op de ontwikkelingen in een 25-tal landen op het gebied van vergroening van steden op het terrein van vergroening, klimaat en voedsel. In een flink aantal landen zijn Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hierbij betrokken of liggen er kansen.

Lancering Agrospecial Groene en Gezonde Steden

In gesprek met de landbouwraden

En daarna was het hoog tijd om te netwerken! Na de plenaire bijeenkomst gingen de aanwezigen in gesprek met de landbouwraden. Zij stonden per regio gegroepeerd aan verschillende statafels verspreid in de zaal. Zoals op onderstaande foto’s is te zien, werd daar volop gebruik van gemaakt.