Luxemburg: droog voorjaar laat zijn sporen na in de landbouw

De droogte heeft zich in Luxemburg dit jaar veel eerder laten voelen dan normaal. Tussen 1 maart en 18 mei is er 67% minder regen gevallen. Aangezien irrigatie verboden was, is dit niet zonder gevolgen geblevenvoor de teelt van bepaalde gewassen.

Akkerbouw

Maïs is wegens de droogte 3 weken later gaan ontkiemen dan normaal, maar de regen van de laatste weken kan de uiteindelijke schade beperkt hebben gehouden. Echter, de droogte zal vermoedelijk niet zonder gevolgen blijven voor de opbrengsten van granen zoals tarwe, gerst of haver, en dat in een sector waarvan de prijzen al sterk onder druk staan door het Oekraïne-conflict.

Veeteelt

Behalve dat de droogte zich zal laten voelen bij de opbrengsten van de granen als veevoer, wordt de veehouderij ook geconfronteerd met een gebrek aan hooi. Doordat de droogte ruim een maand te vroeg kwam, is de opbrengst van de eerste snede gras benedenmaats.

Tuinbouw

Bij de tuinbouw zijn er tekenen dat vooral de oogst van kolen en selderij tegenvalt wegens een gebrek aan water.

Afgezien van watertekort voor jonge wijnstokken, ondervindt de Luxemburgse wijnbouw geen last van het droge voorjaar, noch in kwalitatieve noch in kwantitatieve termen.

Toekomst

Al met al is het afwachten of de weersextremen zich in de toekomst gaan voorzetten en indien ja, hoe hard. De Luxemburgse landbouwkamer sluit niet uit dat de sector in dat geval zal moeten overstappen op meer droogteresistente gewassen. Voor Nederlandse veredelingsbedrijven kan dat dus nieuwe afzetkansen bieden.

Bron: Delano News

Droogte landbouw
Beeld: ©Canva