Actief in de mondiale voedselketen? Leer de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains kennen!

Als u actief bent in de mondiale voedselketen en u wilt werken aan duurzame ontwikkeling, dan helpt de OESO-FAO-Guidance (Handreiking) voor verantwoorde toeleveringsketens in de landbouw u verder.

De OESO-FAO handreiking bevat een kader voor due diligence (gepaste zorgvuldigheid) dat stapsgewijs aangeeft hoe u, als actieve speler in de mondiale voedselketen, de zorgvuldigheidseisen in uw activiteiten en toeleveringsketens integreert. In de handreiking worden de belangrijkste risicogebieden belicht waarmee u te maken kunt krijgen, zoals negatieve effecten op mensen- en arbeidsrechten, dierenwelzijn, ontbossing en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Door de aanbevelingen in de Handreiking toe te passen, kunt u mogelijke negatieve gevolgen van uw activiteiten systematisch opsporen, beoordelen en beperken.

Deze handreiking en het bijbehorende due diligence-kader zijn ontwikkeld in samenwerking met de OESO-FAO Advisory Group inzake verantwoorde agrarische toeleveringsketens (AG). De AG bestaat uit een groep deskundigen uit de toeleveringsketen, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, academici, vakbonden en beleidsmakers. Sinds de publicatie van de Handreiking in 2016, richt AG zich vooral op het vergroten van de kennis en de toepassing van de Handreiking in de sector. Nederland, in de persoon van Marjoleine Hennis, is voorzitter van de AG. De vooral technische adviezen van de AG helpen de OESO en de FAO om de toepassing van de OESO-FAO Handreiking te verbeteren en om het makkelijker te maken voor agrarische bedrijven om de juiste keuzes te maken bij de verduurzaming van hun activiteiten. 

Meer informatie: OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains - OECD

OECD