Hybride event met presentatie rapport Business propositions in the unique Chinese pet industry

De pet sector in China is booming. Het aantal huisdieren is in een aantal jaren van 20 miljoen naar 100 miljoen dieren gegroeid. Het is een markt van 28 miljard euro. Dit biedt ook goede kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, daarom heeft de Nederlandse ambassade aan DMFC gevraagd om een marktstudie uit te voeren.  Op 14 juni zullen we de resultaten presenteren tijdens een hybride event, namelijk een online webinar gecombineerd met een fysieke bijeenkomst in Nederland.

Programma

Agenda
11.00 uur Opening, introductie aanwezigen en welkom door Tjeerd den Hollander
11.10 uur  Welkom door Benita Beekhof, Verenigingsmanager NVG
11.15 uur Introductie over het project en de stand van zaken in China door Karel van Bommel, Landbouw attaché Beijing
11.45 uur Presentatie over de marktsituatie in China door Ina Enting, DMFC
12.30 uur Punten van aandacht voor export naar China door Tjeerd den Hollander, Way2Trade
12.45 uur Vragen en discussie
13.00 uur Sluiting

Details event

Wanneer: 14 juni, 11.00-13.00 uur Nederlandse tijd

Format:     Online webinar en fysieke bijeenkomst (max 35 personen)

Locatie:     Het Ondernemershuis Wissenraet Van Spaendonck, Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg

Taal:           Nederlands

Aanmelding

Aanmelden via: pek-lnv@minbuza.nl

Geef bij uw aanmelding graag de volgende gegevens aan ons door:

Details
  • Naam:
  • Functie:
  • Organisatie:

Ik neem deel (maak keuze):

  • Online deelname waarbij ik de dag van te voren de link doorgestuurd krijg
  • Fysieke deelname bij het Ondernemershuis, Tilburg
Pets