De impact van de Oekraïne oorlog op de Marokkaanse voedselzekerheid

De Marokkaanse denktank “Policy Center for the New South” maakte een analyse van de effecten van de Oekraïne-oorlog en de crisissituatie met Rusland op de voedselsituatie in Marokko. Hoewel een groot exporteur van olijfolie, groenten, fruit en visproducten, is Marokko een netto importeur van voedingsmiddelen, waaronder granen. De hoge prijzen voor basislevensmiddelen worden nu met subsidies gecompenseerd. Op de lange termijn is dit niet houdbaar en Marokko zoekt naar structurele oplossingen voor zichzelf en andere landen in Afrika.

Onions
Beeld: ©N/A

Het Policy Center for the New South werd in 2014 opgericht vanuit het staatsfosfaatbedrijf OCP, om een strategische bijdrage te leveren aan oplossen van grote sociaaleconomische vraagstukken in Marokko en het Afrikaanse continent. In 2018 werd het een onafhankelijke organisatie voor strategisch onderzoek en opinievorming.

De Oekraïne-oorlog en de crisissituatie met Rusland vormen gezamenlijk slechts één van de factoren die bijdragen aan de hoge prijzen en beperkte beschikbaarheid op de markten van voedingsmiddelen en energieproducten. De gevolgen van de COVID-pandemie, waterschaarste en toenemende droogte door klimaatverandering en wereldwijde inflatie, remmen economische ontwikkeling af en hebben grote impact vooral op de arme bevolkingsgroepen in Marokko en andere landen in Afrika.

De Marokkaanse overheid compenseert nu de hoge prijs voor brood, mais en andere graanproducten en ook spijsolie om deze producten betaalbaar te houden en maatschappelijke stabiliteit te ondersteunen. Dit is een stresstest voor de regering op de houdbaarheid van het huidige fiscale systeem. Voor de langere termijn zal er een duurzame voedselzekerheidsstrategie moeten worden gevonden om de hoge subsidiekosten te beteugelen. Marokko’s New Development Model (2021) beweegt in deze richting door een heroriëntatie van publieke investeringen en het bevorderen van mogelijkheden voor meer efficiëntie en weerbaarheid in de niet-geïrrigeerde landbouw inclusief de verwerkende industrie en handel. Ook zet Marokko zich in voor het tegengaan van woestijnvorming in de regio. Deze hervormingen zijn niet alleen nodig in Marokko maar in vele landen in Afrika om voedselzekerheid naar een hoger en stabiel niveau te brengen. Het “Africa Continental Free Trade Agreement” biedt een unieke kans om een solide en betrouwbare Afrikaanse markt te ontwikkelen die minder gevoelig is voor de grillen van politieke, veiligheid en economische omstandigheden van buiten de regio. Marokko heeft dit verdrag onlangs geratificeerd.

Landbouwbureau Rabat