Inschrijving voor missie duurzame landbouw Brazilië open

Bent u actief in duurzame landbouw, met name in de groente- en fruitsector? En bent u benieuwd naar uw marktkansen in Brazilië? Neem dan deel aan de handelsmissie naar de 2 belangrijkste deelstaten van Brazilië op economisch gebied: Minas Gerais en São Paulo. De handelsmissie vindt plaats van 19 tot en met 24 juni 2022. Ga mee en draag bij aan de modernisering van deze belangrijke sector. U kunt zich tot uiterlijk 15 mei aanmelden.

Tijdens deze fysieke handelsmissie bezoekt u 2 plekken in Brazilië: Minas Gerais en São Paulo. Een van de activiteiten in São Paulo is een bezoek aan de beurs Hortitec in Holambra. Hortitec is een beurs gericht op de tuinbouw, beschermde teelten en intensieve gewassen.

Minas Gerais is na São Paulo de grootste consumentenmarkt van Brazilië. Beide staten zetten in op duurzaamheid en verdere modernisering van de landbouw. De staat São Paulo is het economische hart van Brazilië en Zuid-Amerika. De 2 staten samen vertegenwoordigen een derde van de Braziliaanse economie.

Kansen in de Braziliaanse groente- en fruitsector

Nederland heeft in Brazilië een goede naam op het gebied van uitgangsmaterialen, verwerking, agrologistiek, innovatie en agrotech.

Brazilië is een van de grootste landbouwlanden en de 12e economie van de wereld. De landbouwsector in dit land is volop in beweging. Steeds meer Brazilianen geven de voorkeur aan groente en fruit van hoge kwaliteit. Het primaire doel is dan ook het verhogen van de kwaliteit en het beperken van verliezen in de keten. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers in deze sector.

Voor wie?

Deze handelsmissie is interessant voor Nederlandse ondernemers die actief zijn in duurzame landbouw – met name in de groente- en fruitteelt – en die zaken willen doen in Brazilië.

Waarom meedoen?

In de Braziliaanse landbouwsector is veel behoefte aan kennis. Vooral in de groente- en fruitteelt is kennis nodig van modernisering van de productie, van logistiek (voedselverliezen zijn hoog) en van verduurzaming. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die in deze sector bezig zijn met innovatie en duurzaamheid.

Deelname aan deze handelsmissie biedt u verschillende voordelen. Ga mee en:

 • Krijg inzicht in de marktkansen van de Braziliaanse groente- en fruitsector, in het bijzonder in de handelsdeelstaten Minas Gerais en São Paulo.
 • Bezoek de Hortitec beurs in Holambra (Sao Pãulo) en vergroot uw netwerk. Kom in contact met potentiële Braziliaanse partners. 
 • Pak uw kans om bij te dragen aan, en te profiteren van een snelgroeiende en moderniserende sector in Brazilië.
 • Neem kennis van de potentie van de Braziliaanse landbouwsector en de interesse die er is in Nederlandse expertise.

Voorlopig programma

Datum Onderdeel
Zondag 19 juni Heenvlucht vanuit Nederland naar Belo Horizonte (Minas Gerais)
Maandag 20 juni

Locatie: Belo Horizonte

 • Ochtend: introductie van de handelsmissie, sector en het zakendoen in Brazilië
 • Middag: collectieve matchmaking met individuele programma's (we zoeken voor ieder bedrijf potentiële partners)
 • Avond: Diner of receptie
Dinsdag 21 juni

Locatie: Belo Horizonte & São Paulo

 • Ochtend: ontmoeting en bezoek aan sector organisaties en de overheid
 • Middag: mogelijkheid voor follow-up matchmaking. Einde van de middag vlucht naar Sao Paulo (1 uur)
 • Avond: diner of receptie met Nederlandse bedrijven gevestigd in São Paulo, introductie IA-netwerk Brazilië
Woensdag 22 juni

Locatie: Holambra

 • Ochtend: vertrek naar Holambra (1,5 uur per bus), bijwonen opening Hortitec beurs
 • Middag: beursbezoek en individuele matchmaking
 • Avond: informele matchmaking sessies en/of bijeenkomst met Nederlandse coöperaties
Donderdag 23 juni

Locatie: Holambra

 • Ochtend: beursbezoek en individuele matchmaking
 • Middag: beursbezoek en individuele matchmaking
 • Avond: informele matchmaking sessies
Vrijdag 24 juni

Locatie: São Paulo

 • Ochtend: collectieve matchmaking met individuele programma's (beursbezoek en individuele matchmaking)
 • Middag: ontmoetingen met overheden, kennisinstellingen en landbouworganisaties
 • Avond: terugvlucht naar Nederland

Deelname en kosten

Meld u aan voor de handelsmissie naar Brazilië. De uiterste aanmelddatum is 15 mei. De voertaal is Engels.

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie. Vanwege COVID-19 mag per bedrijf maximaal 1 deelnemer mee met deze handelsmissie. De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. De reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Handelsroute zal een voorstel doen voor een reisarrangement met geschikte hotels en vluchten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het boeken van hun reis, verblijf en transfer van en naar het vliegveld.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Jessie Brockhoff, Handelsroute
E: jessie@handelsroute.nl

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Brasilia, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Handelsroute. De opdrachtgevers zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

COVID-19-Clausule

De organisatie neemt 6-8 weken van tevoren een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie, op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en voor in Brazilië dan geldende inreis-regelgeving en de situatie ter plaatse. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Ook na een besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie - ingeval van onvoorziene omstandigheden - alsnog te annuleren. Uiteraard worden ook dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Als de missie als gevolg van de ontwikkeling van COVID-19 wordt geannuleerd of uitgesteld, is RVO niet verantwoordelijk voor de kosten die deelnemers hebben gemaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Groente- en fruitteelt Brazilie