Virtuele handelsmissie China met minister Schreinemacher

Bent u actief op het gebied van fresh logistics, circulaire economie of offshore-windenergie? Wilt u deze expertise in China inzetten? Of wilt u meer weten over ontwikkelingen, trends, kansen en risico's binnen deze thema's in China? Neem dan deel aan onze virtuele handelsmissie van 9 tot en met 12 mei 2022. Aanmelden kan tot en met 30 maart.

De virtuele handelsmissie naar China met duurzaamheid als centraal thema wordt geleid door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Met een bijdrage van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

Duurzaamheid en verduurzaming spelen ook in China een steeds grotere rol, of het nu gaat om voedsel, afval of energie. China blijft daarbij op zoek naar kennis en technologie. Met onze kennis en kunde op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, is en blijft Nederland interessant voor China. Dat biedt kansen voor onze bedrijven en kennisinstellingen. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen ook niet voor de risico's.

Voor wie

De missie is gericht op de volgende sectoren en staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen die daarin actief zijn:

Fresh logistics

Ketenoplossingen voor de groente-, fruit- en bloemensector:

 • het belang van goede productieomstandigheden;
 • het belang van een efficiënte en hoogstaande koudeketen.

Lees meer over de kansen in deze sector.

Circulaire economie

Slimme oplossingen op het gebied van bouw en infrastructuur, zoals:

 • innovaties voor preventie, sorting en recycling voor hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval;
 • nieuwe biobased en circulaire bouwmaterialen;
 • nieuwe innovaties en businessmodellen, zoals materialenpaspoorten of 'buildings and installations as a service';
 • digitale materiaalplatforms om vraag en aanbod bij elkaar te brengen;
 • circulair ontwerpen.

Lees meer over de kansen in deze sector.

Offshore-windenergie

Bedrijven en kennisinstituten die actief zijn in de offshore-windsector.

Lees meer over de kansen in deze sector.

Programma

Tijdens de missie krijgt u inzicht in de ontwikkelingen en kansen in uw sector. Ook krijgt u een beeld van lopende projecten en projecten in ontwikkeling, die op zoek zijn naar internationale samenwerking. Het programma bestaat uit een combinatie van de volgende onderdelen:

 • een gezamenlijke startbijeenkomst met minister Liesje Schreinemacher;
 • per sector een interactief webinar over interessante ontwikkelingen en projecten;
 • kennismaking met succesvolle (Nederlandse) ondernemingen, die al actief zijn in China;
 • afspraken met lokale bedrijven en kennisinstellingen via online georganiseerde matchmaking op maat op basis van uw bedrijfsprofiel (zie Matchmaking).

Bekijk het voorlopige programma (Engelstalig).

Focusregio’s in China

De focusregio's van deze missie verschillen per sector. Tijdens de missie komen de Chinese deelnemers fysiek bij elkaar in de focusregio's. Vanuit de volgende steden nemen ze deel aan het virtuele programma: 

 • Fresh logistics vanuit Shanghai, Guangzhou, Jinan en Chongqing;
 • Circulaire economie vanuit Shanghai en Shenzhen;
 • Offshore-windenergie vanuit Shanghai, Guangzhou en Peking (nog te bevestigen).

Matchmaking

Tijdens deze missie is vrije matchmaking via het B2match-platform niet mogelijk. U kunt zich aanmelden voor matchmaking op maat: 3 of 4 gesprekken van 25 minuten elk, inclusief tolk indien nodig.

Let op: maximaal 51 Nederlandse organisaties kunnen zich registeren voor de matchmaking op maat (17 per sector). Aanmeldingen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Meldt u zich daarom snel aan.

Kosten en deelname

Deelname kost € 250 per Nederlandse organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Iedere extra deelnemer betaalt € 125. Door het ontbreken van de mogelijkheid van vrije matchmaking rekenen wij geen extra kosten voor matchmaking op maat. 

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum voor deelname is woensdag 30 maart 2022.

RVO vindt het belangrijk dat deelnemende bedrijven binnen de genoemde structuur en thematische focus van het programma vallen. Registratie betekent dus niet automatisch deelname aan deze missie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u bij aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

Ondersteuning vanuit RVO

Bent u van plan om zaken te doen in China, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? RVO kan u ondersteunen met verschillende beschikbare middelen. Wij kunnen u informatie geven over regio's of sectoren, of u helpen met eventuele vervolgstappen.

Bekijk welke ondersteuning wij u kunnen bieden bij het zakendoen in China.

International Business Academy – China

De International Business Academy is hét digitale platform dat u als Nederlandse ondernemer helpt om nieuwe landspecifieke kennis en vaardigheden op te doen. Dit gebeurt in de vorm van een uitgebreid online en offline landspecifiek cursusaanbod op één verzamelplaats.

Lees meer over de International Business Academy - China of bekijk meteen het volledige cursusaanbod voor China.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Alexander van der Kaa, projectleider handelsmissies
E: alexander.vanderkaa@rvo.nl

Bregje Korteweg, projectleider handelsmissies
E: bregje.korteweg@rvo.nl

Heeft u vragen over zakendoen in China? Neem dan contact op met:

Emiel Mulder, business development coach China
E: emiel.mulder@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Nederlandse postennetwerk in China.

Nederland als internationale samenwerkingspartner

Met deze missie nodigen wij onze buitenlandse partners uit tot samenwerking in het zoeken naar oplossingen voor mondiale uitdagingen. Nederland werkt samen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en wil een partner zijn in technologische en maatschappelijke oplossingen voor een betere wereld.

Handelsmissie China