Behoefte aan compost biedt kansen voor Algerijnse start-ups

De afgelopen decennia is de productie van gewassen in (semi-)aride gebieden sterk toegenomen. De regio El Oued aan de rand van de woestijn is de grootste producent van aardappelen. De nabije provincie Biskra is een belangrijk productiegebied van groente en dadels. De behoefte aan meststoffen is groot: alleen al in deze twee gebieden is er een jaarlijkse behoefte aan mest van 400.000-600.000 ton.

Compost

Dierlijke mest wordt daartoe over grote afstanden verplaatst. Tegelijkertijd worden reststromen van de tuinbouw nog bijna niet gebruikt en worden de mineralen voor bemesting geïmporteerd. Ook is er geen gescheiden inzameling van organisch consumenten- en bedrijfsafval. Lokaal beschikbare mineralen gaan daardoor verloren. De behoefte aan kennis is groot.

Voor Algerijnse ondernemers en start-ups liggen er dan ook veel kansen om zich in de productie van compost te specialiseren. De Nederlandse ambassade heeft een rapport laten opstellen met een analyse en aanbevelingen voor Algerijnse start-ups en ondernemers. Dit rapport is beschikbaar in het Frans en in het Engels.