Internationale oproep via USAID – Eiwittransitie: Insecten als diervoeder

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw in samenwerking met USAID hebben een ‘Request for Information’ (RFI) uitgezet met het verzoek om informatie, opinies en advies met betrekking tot de mondiale insectenindustrie specifiek ten behoeve van de veehouderij. Ook Nederlandse partijen kunnen reageren om zodoende hun expertise in de kijker te spelen.

Logo USAID
Beeld: ©USAID

Background

Insect consumption is an historically and globally common source of nutrition. For our (USAID) purposes, we are focusing specifically on insect production for animal feed rather than insect foraging or insects for direct human consumption (Entomophagy).

We use insect production to refer to all insect parts and their derivatives associated with any stage of an insect’s life cycle. Insect production has the potential to provide sustainable solutions to many challenging development problems such as food insecurity, overharvest of marine fish and wild animals (bushmeat) for consumption, waste disposal, mitigation of greenhouse gas emissions, and adaptation to climate change. The feed to protein ratio calculated for some insect species (1.7 kg of feed to produce 1 kg of insect protein) strongly suggests opportunities for more efficient production compared to traditional livestock (eg. 10 kg feed for 1 kg of beef).

Insects are a common and growing input into human food chains worldwide. In rural communities, small-scale and low-cost insect production provides protein and other nutrients to directly supplement diets or for processed feed for domestic animals such as chickens and freshwater fish. Larger-scale insect production models could help sustainably replace marine inputs in current fishmeal value chains that threaten marine ecosystems from overharvest. From small to large-scale, insect production could provide critical economic opportunities for local economies and empower women, youth, and disadvantaged populations across the developing world.

One particularly innovative aspect of insect production is its potential contribution to reducing food waste. A circular economy model in which waste, such as crop residues, restaurant waste, or livestock waste--estimated to contribute to 8% of global greenhouse gas emissions--is used as feed for farmed insects provides multiple sustainable development opportunities. This model has yet to be implemented on a large scale in a USG-funded development context and is an intriguing application to achieve goals related to Food Loss and Waste. Food-waste based insect production would amplify the already lower carbon footprint and inputs necessary for insect production as compared to other protein-production agriculture operations. Other circular economy (also called resource recovery) approaches have included using sewage sludge or fecal sludge as feed for insect production. Independent estimates have predicted that over the next five years, insect production and consumption will grow into an industry valued between $1-$4.6 billion.

Beeld: ©Mediatheek

USAID

USAID (United States Agency for International Development) is een Amerikaans agentschap dat valt onder het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken. USAID heeft als doel het beëindigen van extreme armoede en bevorderen van democratie wereldwijd, in lijn met het geldende Amerikaans buitenlands beleid. Dit proberen zij via diverse wegen te bewerkstelligen, zoals: promoten van economische voorspoed; versterken van overheidssystemen; beschermen van rechten van de mens; verbeteren van publieke gezondheid; bevorderen van voedselzekerheid; milieu/klimaat bescherming; bevorderen van (toegang tot) onderwijs; helpen bij internationale conflicten en proberen deze te voorkomen; verschaffen van humanitaire hulp.

USAID voert zowel onafhankelijk projecten uit als in samenwerking met andere landen, internationale organisaties en de private sector. Mogelijkheden voor de private sector worden veelal via tender procedures uitgezet. Hoewel er geregeld de voorwaarde wordt gesteld dat een biedende partij een Amerikaanse onderneming moet zijn (dan wel een Amerikaanse vestiging of partner heeft), zijn er wel degelijk kansen voor Nederland.

Deadline

Geïnteresseerde partijen van over de hele wereld kunnen tot uiterlijk 18 februari 2022 reageren op deze RFI. Let wel, een RFI wil niet garanderen dat hier ook een overeenkomst, tender en/of project uit voortkomt. Zie onderstaande link voor verdere specificaties en voor overige vragen/assistentie kan contact opgenomen worden met het IFI-Team van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C.

USAID/USDA RFI:  https://sam.gov/opp/07e818095a9545b78af5db9f62cba7ff/view

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LNV-afdeling in Washington, DC.