Marokkaans-Nederlandse Workshop over circulaire landbouw

Op 12 Januari opende de Marokkaanse minister van Landbouw, Mohamed Sadiki, samen met de Nederlandse Ambassadeur, Jeroen Roodenburg, de Internationale Workshop over Circulaire Landbouw in Meknes. Tijdens dit tweedaagse evenement georganiseerd door de Ecole Nationale d’Agriculture in samenwerking met het Landbouwbureau in Rabat, werd besproken op welke wijze Marokkaanse boeren zich kunnen inzetten voor duurzame landbouw.

Het publieke bestond uit lokale landbouwbedrijven en cooperaties, onderzoeksinstellingen en overheid. Wageningen UR leverde een virtuele inbreng vanuit de Farm of the Future in Lelystad, over experimenten en ervaringen met vernieuwende duurzame landbouwmethodes. Stichting Milieukeur gaf uitleg over hun programma voor duurzame landbouw en voedselproductie “On the way to Planet Proof”. 

Lees verder onder foto

Ambassadeur Roodenburg opent de International Workshop on Circular Agriculture in Meknes
©N/A
Ambassadeur Roodenburg opent de International Workshop on Circular Agriculture in Meknes

In het gesprek van de Nederlandse Ambassadeur met minister Sadiki, gaf deze laatste aan veel belang te hechten aan de samenwerking met Nederland op het gebied van duurzame landbouwtechnologie, omdat dit goed inspeelt op de prioriteiten van het Marokkaanse landbouwbeleidsplan Generation Green 2020-2030. Dit plan beoogt watergebruik te verbeteren, productie efficiënter en duurzamer te maken en aandacht te geven aan de ontwikkeling van jonge boeren en aan digitalisering in de landbouw. Hij wil graag de samenwerking op het gebied van kastuinbouw, duurzame melkveehouderij en de verwerking van landbouwproducten verder stimuleren, zowel met kennisinstellingen als met het bedrijfsleven.

Landbouwbureau Rabat

12 Januari 2022

©N/A
Ambassadeur Roodenburg bespreekt landbouwsamenwerking met minister van Landbouw, Mohamed Sadiki, Meknes 12 Januari