EU-voorzitter Frankrijk zet in op duurzame landbouw

Frankrijk is het komende half jaar voorzitter van de Europese Unie. Het land wil die periode gebruiken om flinke stappen te zetten op een aantal thema’s. Volgens landbouwraad Martijn Weijtens vanuit de Nederlandse ambassade in Parijs komen de Franse prioriteiten op veel punten overeen met die van Nederland, zeker als het gaat om landbouw.   

Martijn Weijtens
Martijn Weijtens

De ministers van de regering Macron leiden tot 1 juli de vergaderingen met hun collega’s uit de andere lidstaten. Zo kunnen zij een stempel drukken op de agenda’s. Het voorzitterschap rouleert elke 6 maanden, voor het eerst sinds veertien jaar is Frankrijk nu voorzitter. Het land nam op 1 januari de voorzittershamer over van Slovenië. Nederland was voor het laatst voorzitter in de eerste helft van 2016.

Prioriteiten

Voor de landbouw heeft Parijs prioritaire thema’s vastgesteld. Verdere verduurzaming van de agrarische sector is daar een van, zegt landbouwraad Martijn Weijtens. “Implementatie van de Brusselse Green Deal en de Farm-to-Forkstrategie staat daarbij voorop. Verduurzaming van de landbouw is daar een belangrijk onderdeel van. Op het gebied van landbouw en klimaat is Frankrijk ambitieus, net als trouwens de nieuwe Nederlandse regering.”

'Frankrijk pleit, mede door druk van de eigen boeren, voor een gelijk speelveld in Europa'

Gelijk speelveld

De Franse overheid pleit wel voor een gelijk speelveld op het gebied van handel in agrarische grondstoffen en levensmiddelen, zegt Weijtens. “De Franse regering staat op het standpunt dat aanscherping van de eisen aan boeren uit EU-lidstaten ook gevolgen moet hebben voor de import van producten uit derde landen. Parijs wil oneerlijke concurrentie voorkomen door dezelfde eisen te stellen aan importproducten als die aan producten uit de Europese Unie. Frankrijk heeft aangekondigd het voorzitterschap van de Europese Unie te willen benutten om de discussie hierover te voeren met de andere EU-lidstaten.”

Carbon farming

Op het thema klimaat wil het Franse voorzitterschap stappen zetten op het gebied van carbon farming. Het gaat hierbij onder meer om vastlegging van CO2 in landbouwgrond door het nemen van maatregelen door boeren zoals niet-ploegen en permanente bodembedekking. Boeren kunnen hiervoor worden beloond via verhandelbare CO2-certificaten. Industriële bedrijven kunnen hiermee hun CO2-uitstoot compenseren. In Nederland worden hier al experimenten mee uitgevoerd. Weijtens: “Carbon farming is in principe goed voor het klimaat, interessant voor industriële bedrijven én biedt geïnteresseerde boeren een extra inkomstenbron. Dit thema heeft Frankrijk op de agenda gezet van de informele vergadering van de Raad van Landbouwministers in februari. Dat biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen tussen EU-lidstaten.”

Gewasbescherming

Op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen verwacht Weijtens dat het Franse voorzitterschap nieuwe EU-wetgeving wil bespoedigen. “De EU wil het gebruik van chemische middelen in de landbouw terugdringen en alternatieven stimuleren. Frankrijk loopt hierin voorop in de Europese Unie. Het land pleit, mede door druk van de eigen boeren, voor een gelijk speelveld in Europa. Als voorzitter zal Frankrijk willen werken aan consensus over het tempo waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen komende jaren omlaaggaat. Zo’n gezamenlijk stappenplan voorkomt dat de boeren in het ene land middelen mogen gebruiken die in een ander land zijn verboden.”

Ontbossing

In 2021 heeft de Europese Commissie een plan gelanceerd om zogeheten ‘geïmporteerde ontbossing’ tegen te gaan. Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten bedrijven aantonen dat import van grondstoffen zoals soja niet gepaard gaat met ontbossing. Frankrijk wil het voorzitterschap benutten om hiervoor afspraken te maken, zegt landbouwraad Weijtens.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

In het kader van de inwerkingtreding van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) op 1 januari 2023 vindt komende maanden een beoordeling plaats van de zogeheten Nationale Strategische Plannen (NSP) van de lidstaten. Nederland heeft dat plan inmiddels ingediend in Brussel, evenals Frankrijk. Weijtens verwacht dat de beoordeling van de NSP’s van de lidstaten op de agenda komt van de Raad van Landbouwministers. “Als voorzitter staat Frankrijk voor een transparante toetsing door de Europese Commissie".

Kiezen voor duurzame landbouw

Wat betreft de omvang van het GLB-budget waren er afgelopen jaren verschillen tussen de inzet van Frankrijk (meer geld) en Nederland (minder geld). Over het totale budget is vorig jaar consensus tussen de lidstaten bereikt. “Dat dispuut ligt achter ons. Nu gaat het om de invulling van het landbouwbeleid. Op dit punt zie ik veel overeenkomsten tussen Frankrijk en Nederland. Beide landen kiezen voor verduurzaming en innovatie”, aldus Weijtens, "Een vruchtbare bodem voor toekomstige samenwerking dus."