Forse groei Mexicaanse biologische export naar de VS

De Amerikaanse import van biologische versproducten uit Mexico kent een enorme groei. Uit Amerikaanse handelsstatistieken van september 2020 tot en met augustus 2021 bleek dat aanzienlijk meer Mexicaanse biologische producten hun weg naar de Amerikaanse markt vinden.

De Mexicaanse biologische sector

De productie van biologische gewassen in Mexico neemt gestaag toe. De productiewaarde van biologische gewassen in Mexico bedroeg in 2014 nog 1,2 miljard pesos, en kende, op een dip in 2019 van 11,7% na, een continue groei. In 2019 had de sector een omvang met een waarde van 5,8 miljard Mexicaanse peso's (Statista).

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan deze groei. Enerzijds is er de grotere interesse in de (export)markt en een kleiner wordende prijskloof tussen biologische producten en conventionele producten. Anderzijds vergemakkelijken de toepassing van nieuwe technologieën, hoogwaardige biologische zaden en biologische bestrijdingsstrategieën, het verhogen van productievolumes op een duurzame manier.

De markt voor biologische versproducten in de Verenigde Staten

De consumptie van biologische producten is één van de grootste trends van de afgelopen decennia in de Verenigde Staten en de biologische beweging is inmiddels niet meer weg te denken. Hoewel er een voortdurend debat gaande is over de voordelen van het consumeren van biologische producten ten opzichte van conventioneel geproduceerde producten, is biologisch voedsel een vaste productcategorie in supermarkten in het gehele land geworden.

Uit gegevens van Statista blijkt dat meer dan twee derde van de Amerikaanse consumenten in de afgelopen 30 dagen minstens één keer biologisch voedsel heeft gekocht, terwijl slechts 25 procent nooit biologische producten aanschaft. 76 procent van de Amerikaanse consumenten van biologische producten noemt de gezondheidsvoordelen van biologische groenten en fruit als voornaamste reden voor hun aankoop. Andere factoren die meespelen zijn de minder milieubelastende teelt en de betere smaak.

Gedurende de pandemie wendden meer consumenten zich tot voedselproducten die zij als veilig  beschouwden. Dit had een positief effect op het biologische marktsegment. Maar ook de toekomst voor biologische producten ziet er gunstig uit. Momenteel bestaat er namelijk een grote interesse voor biologische producten onder jonge consumenten. In de loop der tijd zal de koopkracht van deze groep toenemen. Dit zal de stijging in de consumptie van biologische producten verder stimuleren.

Avocado

Toename Amerikaanse import van Mexicaanse biologische producten

De Amerikaanse import van verschillende biologische versproducten uit Mexico kent een enorme groei. Uit Amerikaanse handelsstatistieken van september 2020 tot en met augustus 2021 bleek dat Mexicaanse biologische avocado's in waarde het belangrijkste biologische exportproduct naar de Verenigde Staten waren.

In de genoemde periode bedroeg de importwaarde van dit product maar liefst 150,8 miljoen dollar. Dit betreft een toename van 23% ten opzichte van een jaar geleden en een stijging van 29% ten opzichte van twee jaar terug.

De Amerikaanse import van Mexicaanse biologische blauwe bessen staat in dezelfde periode op de tweede plaats met een totaal van 143,8 miljoen dollar. Dit betekent een stijging van ongeveer 55% ten opzichte vorig jaar en bijna drie keer zoveel als de 50 miljoen dollar van twee jaar geleden.

De Mexicaanse export van biologische bananen, kaspaprika's, mango's, pompoenen, citroenen en aardbeien naar de Verenigde Staten is ook zeer sterk gestegen.