Hoe duurzaam zijn de voedingsaankopen van de Belgische consument?

Een onderzoek van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, toont aan dat duurzaamheidsoverwegingen steeds meer het consumentengedrag van de Belg bepalen en dat de huidige pandemie voor een verschuiving in het aankoopgedrag heeft gezorgd.

Verschuivingen in het aankoopgedrag

Duurzaamheid, dierenwelzijn en lokale voeding weten steeds meer Belgen te overtuigen bij hun voedingsaankopen. Volgens de enquête heeft 38% van de Belgen zijn aankoopgedrag het afgelopen jaar aangepast met als belangrijkste reden de klimaatverandering, maar ook door de huidige pandemie.

De belangrijkste verschuivingen in het aankoopgedrag waren:

  1. vaker seizoensgebonden groenten en fruit kopen (+35%)
  2. wellicht als gevolg van de coronacrisis, vaker voor verse voeding kiezen (+34%)
  3. producten verkiezen met minder (+32%) of duurzamere verpakkingen (+26%) 
  4. minder voedsel weggooien (-31%)
  5. bewuster kiezen voor lokale, Belgische producten (+31%) 

3 Soorten consumentengroeperingen

Het onderzoek kwam tot de volgende indeling van type consumenten:

  1. de ecologisten (40% van de Belgen): zij laten zich vooral leiden door kwaliteit en in minder mate door prijs en gezondheid. Deze groep vormt de kern van de duurzame consument.
  2. De zogeheten ‘sceptic strugglers’ (38% van de Belgen): zij laten zich vooral leiden door prijs en in mindere mate door kwaliteit en smaak. Deze groep zou graag het duurzaamheidsverhaal van de producent willen geloven, maar twijfelt aan de oprechtheid ervan.
  3. De ‘non-believers’ (22%): zij laten zich alleen leiden door prijs. Deze groep associeert duurzaamheid voornamelijk met hogere prijzen.

Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een product, zijn 3 aspecten doorslaggevend voor de Belgische consument: het product zelf (lokaal, biologisch, dierenwelzijn…), de verpakking en de impact van het product op mensen (de boeren) en de planeet (milieu). Opvallend daarbij is dat de rol van verpakkingen steeds meer in belang toeneemt. 

Als het op het verwaarden van de duurzaamheidsaspecten aan komt, zijn eigenlijk alleen de ecologisten bereid om daar extra geld voor te betalen. Van de ‘sceptic strugglers’ en ‘non-believers’ is slechts zo’n 20% daartoe bereid.

De Belgische consument beschouwt duurzaamheid vooral als een verantwoordelijkheid van de voedingsindustrie en landbouwers (beide 20-21%), en slechts 5% erkent hierin de individuele verantwoordelijkheid van de consument.

Authenticiteit versus technologie

De Belgische consument hecht steeds meer waarde aan traditie en authenticiteit als het om voeding gaat. Technologie legt het daarbij in toenemende mate af, ook als dat ten dienste van duurzaamheid, veiligheid of betaalbaarheid wordt gesteld.

Uitdagingen voor de voedingsindustrie

Uit de enquête kwamen de volgende aandachtspunten voor de voedingsindustrie naar voren:

Fevia
Bron: Fevia

Voor meer informatie klik hier.