Een toekomst met zeewier en 'blue farming'

Een leefbare toekomst veiligstellen voor zichzelf, hun kinderen en volgende generaties. Dat is de missie van het bedrijf The Seaweed Company. The Seaweed Company is gestart in 2018 door Joost Wouters, Edwin Sneekes en Stefan Kraan. Het bedrijf is doorgegroeid naar een scale-up met 18 medewerkers en 5 'zeewierfarms' langs verre kusten.

Toen bij Joost het gevoel ontstond dat hij iets wilde doen met een tastbare impact op samenleving en klimaat, ontmoette hij Stefan Kraan, bioloog in Ierland met 35 jaar ervaring in onderzoek en productie van zeewier. Én zijn tijd ver vooruit volgens Joost. Voor de 3 ondernemers was het duidelijk: The Seaweed Company moest een bedrijf worden dat klaar was voor de 22e eeuw, met een platte organisatie en ecologische en sociale impact. Maar ook financieel interessant.

Van idee naar plan met DHI-subsidie

Zeewier - Seaweed

Uitwerken van een idee tot een internationaal levensvatbaar bedrijf vraagt heel veel inzet, creatief denken en doorzettingsvermogen. En, niet onbelangrijk: investeringen. Een startend bedrijf heeft vaak nog onvoldoende middelen. Zo ook de Seaweed Company. De DHI-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bracht internationaal ondernemen dichterbij.

DHI staat voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven in het buitenland een project uitvoeren of onderzoeken of investeren in het buitenland voor hen haalbaar is.

Aan de slag in Marokko

The Seaweed Company wilde aan de slag in Marokko, maar kende het land niet. RVO droeg daarom 50% bij aan een investeringsvoorbereidingsproject. Uit onderzoek bleek dat het de moeite waard is om uit te breiden naar Marokko en te werken met lokale familiebedrijfjes. Ook voor de start in India werd een Investeringsvoorbereidingsproject uitgevoerd met hulp van de DHI-regeling.

Joost geeft aan dat het voor The Seaweed Company belangrijk is om de reis samen met RVO te maken: "Het stelt ons in staat om 1 of 2 jaar eerder te beginnen met ondernemen op een nieuwe plek. In 3 jaar tijd zijn we enorm gegroeid. We hebben nu plannen om uit te breiden naar Zanzibar, Groenland en de Arabische Emiraten. Wellicht kunnen we daarin ook weer samenwerken met RVO."

Blue farming

Herhaaldelijk valt de term 'blue farming'. Blue farming staat voor zeewier-toepassingen in de landbouw, om de overgang naar duurzame en biologische landbouw te stimuleren. "Het gaat ons om de bioactieve ingrediënten die erin zitten, vertelt Joost. Die vind je niet op het land. Zeewier is gunstig voor mensen, dieren, planten en bodem. Gebruik je zeewier in landbouwgrond dan heb je geen mest meer nodig, en je verbetert de bodemkwaliteit. Het maakt planten resistenter tegen stressfactoren als hitte, verzilting en droogte. Een hogere opbrengst dus, en minder stikstofuitstoot."

De opmars van zeewier

"Zeewier biedt meer oplossingen, vervolgt Joost. Ook het immuunsysteem van koeien, paarden, varkens en kippen verbetert door gebruik van zeewier in veevoer. Er is minder voer nodig en antibiotica is overbodig."

"Zeewier is aan een grote opmars bezig. Ook als voedingssupplement en in de cosmetica of als vleesvervanger. En dan zijn er nog de 'blue materials'; volledig afbreekbaar plastic bijvoorbeeld. Er lopen zelfs onderzoeken naar gebruik van zeewier bij aandoeningen als obesitas en alzheimer. De toepassing van zeewier kan ons nog heel veel meer opleveren. De vraag ernaar is inmiddels groter dan het aanbod."

Zeewier - Seaweed