Frankrijk: veel ambitie op digitalisering, robotisering en genetica

Frankrijk wil de overgang naar de agri- en foodsector van morgen versnellen. De landbouw staat voor een zogenaamde ‘derde revolutie’. Na die van de mechanisatie en de komst van de chemische middelen staan nu verduurzaming en voedselzekerheid centraal.

Agtech
Een agro-ecologisch engineeringbedrijf dat elektrisch landbouwmaterieel ontwerpt, fabriceert en verkoopt, dat breekt met conventionele landbouwmachines (Credits: Sabi-Agri). Dit stelt landbouwers in staat een uitzonderlijke energie-efficiëntie te bieden door de behoefte aan energie met een factor tien te verminderen.

Investeringsfonds

Met die woorden introduceerden minister van Landbouw Julien Denormandie en een reeks andere bewindslieden een nieuw investeringsfonds voor de vernieuwing van de agrifoodsector. Parijs trekt daar de komende jaren € 2,8 miljard voor uit (onderdeel van het plan FRANCE 2030). Een eerste tranche van 877,5 miljoen Euro gaat direct in; tot en met maart 2022 kunnen er projecten worden ingediend.

Daarvan gaat € 428 miljoen naar de ontwikkeling van innoverende oplossingen ten dienste van de verduurzaming, weerbaarheid en concurrentiekracht van de agrarische wereld (primaire landbouw en verwerkende industrie) en € 449,5 miljoen naar het ontwikkelen en toepassen van oplossingen voor een meer duurzame en gezondere voeding. 

Dit nieuwe budget stelt ons in staat om alles wat sinds 2017 (begin presidentschap Macron) in gang is gezet te consolideren en de derde agrarische revolutie te versnellen en onze landbouwers, bedrijven en werknemers te ondersteunen bij de modernisering van hun boerenbedrijven, hun fabrieken en de kennis van nieuwe competenties" leggen de ministers uit

De tot nog toe behaalde resultaten zijn meer dan bemoedigend. Met de steun van het Investeringsfonds zijn projecten op digitalisering en robotisering met een grote impact opgestart en zijn succesvolle startups ontstaan in zoweeggen de ministers verder uit.l de landbouw- als de voedingssector (Naïo Technologies, Ynsect, Carbon Bee, enz.)

Twee versnellingstrategieën

De eerste strategie betreft duurzame landbouwsystemen en duurzame landbouwuitrusting die bijdragen aan verduurzaming. Dit heeft tot doel de positie van Frankrijk in belangrijke technologische en agro-ecologische sectoren te versterken en tegelijk de arbeidsomstandigheden en de aantrekkelijkheid van de sector te verbeteren en de milieu-uitdaging aan te gaan. De Franse landbouw is vergrijsd, men heeft moeite arbeidskrachten aan te trekken, en robotisering en digitalisering moeten een antwoord bieden.

De tweede strategie wil de voedingswaarde van levensmiddelen verbeteren. Doel daarbij is actoren te ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer gediversifieerde en evenwichtige voeding. Daartoe wil men de opkomst van technologische leiders in de voedingsmiddelentechnologie bevorderen. Dat gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van nieuwe gisten om de voedingswaarde van levensmiddelen te verbeteren en het vinden van biocontrole-oplossingen voor gewasbescherming en -verzorging. In breder verband kunnen ook nieuwe recyclebare en herbruikbare verpakkingen en IT-oplossingen voor de traceerbaarheid tijdens de hele productie- en distributieketen op steun van de Franse staat rekenen.

Agrarische export

Dat alles heeft nadrukkelijk een onderliggende boodschap: Frankrijk moet haar positie als grootmacht bij de agrarische export terugwinnen en versterken.

Overal in de wereld worden Franse producten alleen al vanwege hun herkomst erkend als betrouwbaar, smaakvol en van hoge kwaliteit. Wij beschikken over een ecosysteem van onderzoek en innovatie dat behoort tot de meest dynamische ter wereld. Onze landbouw behoort al tot de meest duurzame. Onze voedingsindustrie weet altijd al hoe te innoveren en zich te positioneren onder de wereldleiders. Daarom willen we veel verder gaan. We moeten de grenzen van de kennis verleggen, innoverende en toepasbare oplossingen blijven ondersteunen om de concurrentiekracht van onze boeren en onze bedrijven op te voeren”, staat in een toelichting.

Oproep tot het indienen van projecten

Het gaat hierbij om nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, om bestaande oplossingen te versnellen en op te schalen of om bruikbare oplossingen ter beschikking te stellen aan de boeren. Zie ook de links onderaan het artikel.

Enkele potentiele winnaars

De zogenaamde ‘nieuwe landbouwrevolutie’ die de regering nastreeft, zal gepaard gaan met het ontstaan van nieuwe spelers. Sommigen van hen zijn al klaar om de beloofde fondsen te innen.
Enkele voorbeelden van startups, die voorop lopen in de agro-ecologische overgang, opgemerkt tijdens de Eco Agrifood Challenge die onlangs in Dijon plaatsvond
 

Beeld: ©Oscar / Osiris Agriculture

Oscar: een autonome robot voor het irrigeren van aardappelen

Ontworpen door 3 ingenieurs en boerenzonen uit het Noorden van Frankrijk, die het bedrijf Osiris Agriculture hebben opgericht. Zij hebben een autonome robot ontworpen, Oscar genaamd, die in staat is de taken van irrigatie, bemesting, wieden en gewasbescherming te automatiseren. Dankzij precisie-irrigatie en -bemesting verwachten zij te besparen op water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Beeld: ©Yeasty / Yeasty

Yeasty: biergist als alternatief voor vlees

Een initiatief van twee ingenieurs van de universiteit AgroPariTech. Doel is om ingrediënten en eiwitrijke voedingsmiddelen te ontwikkelen in een circulaire benadering, met gebruikmaking van een onderbenutte hulpbron: biergist. Door bij brouwerijen overgebleven gist op te halen hebben ze een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt dit gist te recyclen en om te zetten in een eiwitrijk  ingrediënt voor andere producten (koekjes, enz.).

"Dit ingrediënt is bestemd voor de formulering van alternatieven voor vlees en voor producten ter bestrijding van de verschillende vormen van ondervoeding," vertellen de  twee jonge ingenieurs, Mathieu Durand en Nikola Stefanovic. Zij hopen in de tweede helft van 2023 een industriële productielijn in Frankrijk op te zetten.