China: laatste kans vereenvoudigde registratie traditionele voedselexporteurs

Gisteren, op 18 november, is een overleg met de GACC (Chinese Douane) geweest over de decree 248 (overseas food producers). Voor de 14 medium risk voedselcategorieën biedt de GACC voor exporterende voedselbedrijven en koel en vrieshuizen de mogelijkheid om tot 30 november een vereenvoudigde registratie te doen. Mocht u zich nog niet geregistreerd hebben, dan is het verzoek om uiterlijk 25 november 2021 de benodigde gegevens aan te leveren.

Voor wie geldt dit?

 • Levensmiddelenproducenten, van wie onderstaande producten naar China worden geëxporteerd
 • Koel- en vrieshuizen waar deze producten worden opgeslagen
 • Pure handelshuizen hoeven zich niet te registeren

Om welke producten gaat het?

 1. Casings: It refers to animal tissues that are salted or dried on the retained parts by using organs such as small intestine, large intestine and bladder of healthy livestock, after special processing such as scraping and de-oiling, and is the casing for sausage.
 2. Bee products: Natural sweet substances made from nectar, secretions or honeydew of plants collected by honeys and mixed with their own secretions, as well as edible substances formed naturally or made by special techniques during reproduction and reproduction, including royal jelly, royal jelly powder, honey pollen, royal jelly freeze-dried powder, etc.
 3. Egg and Egg products: Egg products include:
 • liquid egg products: egg products made from fresh eggs after shelling and processing, such as whole egg liquid, egg yolk liquid and protein liquid;
 • Dried egg products: egg products made from fresh eggs by shelling, processing, desugaring, drying and other processes, such as whole egg powder, egg yolk powder and protein powder;
 • Frozen egg products: egg products made from fresh eggs by shelling, processing and freezing, such as frozen whole eggs, frozen egg yolk, ice protein, etc;
 • Remanufactured egg: egg products processed by different processes such as salt, alkali, distiller's grains and brine with or without auxiliary materials, such as preserved egg, salted egg, salted egg yolk and etc.
 1. Edible fats and oils: edible fat refers to the vegetable oil made from edible vegetable oil for processing or consumption, and single products or mixtures of vegetable fat processed by one or more methods of refining and fractionation. Edible oil refers to the seeds of oil plants used for extracting edible vegetable oil, mainly including peanut and sesame for oil.
 2. Stuffed pastry products: refers to cooked or uncooked frozen products made with various raw materials as fillings and wheat flour as skins, such as steamed stuffed buns, jiaozi or pies.
 3. Edible grains: refers to the seeds, roots and tuber products of cultivated plants such as cereals and potatoes, mainly including edible products of gramineous herbaceous seeds after rough processing, such as rice, oats and sorghum.
 4. Milled Grain Industry Products and Malt: refer to fine powdery products in which seeds, roots and tubers of cultivated plants such as cereals, potatoes, fruits and nuts are ground and screened for edible powder, or malt products formed after hydrolysis processing.
 5. Fresh and dehydrated vegetables and dried beans: refer to fresh vegetables or dried vegetable products processed by fresh-keeping, dehydration, drying and other drying processes  and dried beans.
 6. Unroasted coffee beans and cocoa beans
 7. Condiments: refer to natural plant products such as plant fruits, seeds, flowers, roots, stems, leaves, skins or whole plants, which can be used directly with the functions of fragrant, flavoring and seasoning.
 8. Nuts and seeds: nuts refer to the seeds of woody plants with hard shells, including walnuts, chestnuts, apricot kernels, almond kernels, pecans, pistachios, torreya grandis, Hawaiian fruits and pine seeds. Seeds refer to the seeds of melons, fruits, vegetables and other plants, including watermelon seeds and pumpkin seeds.
 9. Dried fruits: refer to the dried fruit products made from fresh fruits by sun drying, drying and other dehydration processes
 10. Food for Special Dietary purpose:
 • Soybased infant formula: refers to soy and soy protein products as the main raw material, adding the right amount of vitamins, minerals and / or other ingredients, using only physical methods of production and processing made suitable for normal infants and young children to eat liquid or powder products.
 • Special medical use formula, in order to meet the eating restrictions, digestive and absorption disorders, metabolic disorders or specific disease states of people with special needs for nutrients or diet, specially processed and formulated formula. Such products must be under the guidance of a doctor or clinical nutritionist, eaten alone or in conjunction with other foods.
 • Infant and toddler complementary foods, including infant and toddler canned complementary foods and infant and toddler cereal complementary foods.
 • Infant and toddler filling supplements are food materials processed, filling, sealing, sterilization or aseptic filling to commercial sterility, can be stored at room temperature for infants and toddlers over 6 months of age; infant and toddler cereal supplements are one or more cereals as the main raw material, and cereals account for more than 25% of the dry matter composition, add the appropriate amount of nutritional fortification and (or) other auxiliary ingredients, made by processing The supplementary food suitable for infants and toddlers above 6 months of age.
 • Others (supplemental nutritional supplements, sports nutrition food, etc.) other to meet the special physical or physiological conditions and (or) to meet the special dietary needs of disease, disorders and other states, specially processed or formulated food.
 1. Functional food: claim and have a specific health function or to supplement vitamins, minerals for the purpose of food.

That is, suitable for consumption by a specific group of people, has the function of regulating the body, not for the purpose of treating disease, and does not produce any acute, subacute or chronic harm to the human body food.

Wat aan te leveren?

De NVWA heeft op basis van de ervaringen in het registratieproces voor veterinaire producten, een aantal aanbevelingen om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. De NVWA constateert ook de noodzaak dat alle bedrijven uit de 14 sectoren op een uniforme wijze de gegevens aanleveren.

Uiteindelijk zal de Annex 2 (zie bijlage) ingevuld moeten worden.

 • Daarbij speelt bij voorbeeld het verschil in de wijze van registratie: er wordt gevraagd om de registratie van de producenten. Voor de veterinaire productiebedrijven geldt dat deze bij de NVWA geregistreerd staan (COV en ZuivelNL) en dus dat nummer gebruikt kan worden (een EG-nummer). In schril contrast hiermee zijn veel van de levensmiddelenbedrijven slechts uniek geregistreerd via de Kamer van Koophandel. Daarbij moeten die bedrijven erop letten dat dan het KvK-nummer van de diverse afzonderlijke productielocaties (en dus niet bijvoorbeeld het hoofdkantoor) genoemd gaat worden.
 • De ervaring met de Chinese autoriteiten is dat de vermelding op het etiket van de verpakkingseenheden (dozen) exact overeen moet komen met dat wat op de officiële papieren staat (exportverklaringen of exportcertificaten) én met hoe zij exact in China geregistreerd staan. Dat gaat zelfs zo ver dat indien men XXX BV opgeeft i.p.v. xxx B.V. er een probleem zal ontstaan bij export: de partijen worden geweigerd. Ook het gebruik van hoofd- en kleine letters in hun bedrijfsnaam-vermelding is even zo belangrijk. Dus: informatie op exportcertificaat moet gelijk zijn aan de registratie én de partij zelf.
 • In de aangeleverde lijsten zullen de bedrijven ook ervoor moeten zorgen dat bij die vermelde productiebedrijven óók alle 6-cijferige HS-codes vermeld worden van de producten die men exporteert of wenst te exporteren naar China.
 • Correcte beschrijving van het product, bij voorkeur aansluitend bij de HS coode.
 • Datum van de laatste export naar China per HS-code, met bewijs van export, zoals “Bill of lading

Wanneer aan te leveren?

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 25 november.

De NVWA wil toch een check uitvoeren op de aangeleverde gegevens voordat de lijst verstuurd kan worden. Het verzoek aan de brancheorganisaties is om uiterlijk maandag de lijsten aangeleverd te hebben. Indien dat vanaf het allereerste begin niet goed geregeld is, zullen de NVWA en LNV daar extreem veel moeite mee hebben dat te corrigeren. Tegelijk wordt de BV Nederland als exportland dan ongeloofwaardig. Er is een harde deadline van 30 november 2021. Terugrekenend betekent dit dat uiterlijk donderdag 25 november a.s. de gecorrigeerde lijst, waarschijnlijk via LNV in China (met een oplegbrief), aangeboden wordt. De gecorrigeerde lijst zal de NVWA na de check op bijvoorbeeld KvK nummers en registratie bij NVWA aan LNV toesturen, maar wel met de uitdrukkelijke vermelding dat de verantwoordelijkheid voor het compleet aanleveren van die lijst(en) geheel bij het bedrijfsleven/brancheorganisaties ligt.

Aan wie?

Stuur de ingevulde annex 2 met bewijs van export naar:

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Shipping containers