Duurzame melkveehouderij in Marokko

Marokko is nagenoeg zelfvoorzienend in dagelijkse zuivelproducten zoals melk, yoghurt en boter. Kaas en kwark worden veelal geïmporteerd vooral uit de EU, waaronder uit Nederland en Frankrijk

De melkveehouderij is grotendeels kleinschalig, maar er zijn ook grotere bedrijven met meer dan honderd melkkoeien. Vorig jaar is Nederland begonnen met het leveren van rundersperma dat een goede rol kan vervullen in de genetische versterking en onderhoud van de veestapel. Er is nog veel te verbeteren in de Marokkaanse melkveehouderij op het gebied van duurzaamheid, dierwelzijn, productiviteit en melkkwaliteit. In 2018 voltooide het Landbouwbureau een project voor verbetering van kleine melkveehouderijen (5-15 koeien) in de regio Doukkala, ten zuiden van Casablanca. Hierbij werd aandacht besteed aan goede dierhuisvesting en het bijhouden van gegevens over de dieren en melkgift.

Project Duurzame melkveehouderij

Vorig jaar startte het Landbouwbureau samen met de Stichting voor Duurzame Agrarische Ontwikkeling van landbouwbank Crédit Agricole, een project voor duurzame melkveehouderij in de regio Tadla ten noordoosten van Marrakesh. Samen met het Marokkaanse adviesbureau ADI, levert het Nederlandse Programma Uitzending Managers (PUM) specifieke expertise voor verbetering en verduurzaming. In deze regio zijn door ADI 19 melkveebedrijven geselecteerd met 20 – 100 melkkoeien plus jongvee per boerderij. Na een uitgebreide screening van deze bedrijven, is gewerkt aan een individueel verbeterprogramma voor elke boerderij. Na een oponthoud door de COVID-situatie, zijn 3 ADI en 5 PUM experts in oktober gezamenlijk begonnen met het geven van trainingen en adviezen aan de deelnemende boerderijen. In totaal werden hierbij 40 ondernemers, technici en landarbeiders getraind. Hierbij werden samenhangende adviezen gegeven om de boerderijen als geheel te verbeteren en te verduurzamen.

In een volgende trainingsweek zullen per bedrijf specifieke acties worden opgezet om de prestaties verder te verbeteren. De ervaringen met deze bedrijven en de gekozen oplossingen en verbeteringen zullen worden vervat in een handboek met “best practices”. Hierbij zal worden gekeken naar verbetering van de rentabiliteit en duurzame ontwikkeling en ook adviezen over mogelijke investeringen en financiering. 

Dit project zal in de loop van 2022 worden afgerond met een seminar waarin de ervaringen van Doukkala en Tadla zullen worden toegelicht aan geïnteresseerde melkveehouders. Ook wordt gedacht aan het inrichten van een aantal voorbeeldbedrijven waar melkveehouders hun licht op kunnen steken over mogelijke verbeteringen op hun eigen boerderij. 

Nadere informatie over de Marokkaanse melkveehouderij kunt u vinden in onze rapportage “Investment opportunities in the Moroccan dairy sector (2021)” :Rapport Marokkaanse zuivelsector | Rapport | Agroberichten Buitenland

Landbouwbureau Rabat
21 oktober 2021

Marokkaanse zuivelsector
Beeld: ©N/A
Beeld: ©N/A
Beeld: ©N/A