Kansenwebinar en matchmaking tuinbouw in Georgië

Bent u internationaal actief in de tuinbouwsector en wilt u meer weten over uw kansen in de Georgische markt? Neem dan op 13 oktober deel aan het kansenwebinar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voertaal is Engels en deelname is gratis.

Georgië ligt strategisch tussen Europa en Azië, en vlakbij de markten in Rusland, Centraal Azië en het Midden Oosten. Georgië heeft een rijke tuinbouwtraditie. Hoewel het land sinds de val van de Sovjet-Unie nog in een overgangsfase zit, zijn de huidige economische ontwikkelingen en de voorspellingen voor de toekomst gunstig.

Marktonderzoek: kansen voor Nederlandse bedrijven

De Nederlandse ambassade in Tbilisi liet samen met RVO een studie uitvoeren. Het rapport laat zien dat er in het bijzonder kansen liggen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

  • De vollegrond fruit- en notensector: van toelevering in de teelt en naoogst-fase tot handel en distributie.
  • Kassenteelt van groenten en sierteeltproducten.
  • Technologie en diensten op het gebied van Climate Smart Agriculture en water management.
  • Kennisdiensten: training en onderwijs.
Kas in Georgië

Voor wie?

Het kansenwebinar en de matchmaking zijn interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw. En eventueel met ervaring in Georgië of in de regio.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de webinar op 13 oktober krijgt informatie over ontwikkelingen en kansen in de Georgische tuinbouw. Ook krijgt u te horen over welke spelers er actief zijn in de sector.

Daarnaast krijgt u in de week van 25 oktober volop gelegenheid om in contact te komen met Georgische bedrijven, die interesse hebben in Nederlandse oplossingen.

Deelname en kosten

Meld u aan door een mail te sturen naar info@bureauleeters.nl. De uiterste aanmelddatum is 11 oktober en de deelname is gratis. De voertaal is Engels.

Programma webinar

Tijd Onderwerp
15:00u - 15:05u Opening en introductie van presentatoren door Leontine Loudon (RVO)
15:05u - 15:15u Introductie Georgische tuinbouw door vertegenwoordigers van het Georgische Ministerie van Landbouw en de Nederlandse Ambassade in Tbilisi
15:15u - 15:45u Presentatie van de belangrijkste uitkomsten van de studie door Jos Leeters (Bureau Leeters)
15:45u - 16:15u Beantwoording van vooraf ingezonden vragen en Q&A
16:15u - 16:30u Volgende stappen: uitleg matchmaking
16:30u Sluiting

Matchmaking

In de week van 25 oktober vinden er matchmaking gesprekken plaats. Heeft u interesse? Laat dat weten aan TBSC Consulting (Georgië) of Bureau Leeters (Nederland). Zij nemen contact met u op en brengen via een eenvoudige intake uw profiel en partnerwensen in kaart. Op basis van uw profiel met uw specifieke doelstellingen en wensen benaderen we Georgische organisaties. In samenspraak met u plannen we een of meer individuele op maat gemaakte online afspraken.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Leontine Loudon

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Private Sector Development Advisor
E: leontine.loudon@rvo.nl

Jos Leeters
Bureau Leeters
E: info@bureauleeters.nl