G20 Bijeenkomst Landbouwministers levert ‘Florence Sustainability Charter’ op

Op 17 en 18 september vond in Florence onder Italiaans voorzitterschap de G20 Agriculture Ministers’ Meeting plaats. Nederland was uitgenodigd om als gastland deel te nemen.

People, Planet, Prosperity

Italië richt zich met haar G20-voorzitterschap op de drie pijlers ‘People, Planet, Prosperity’: zorgen voor de mensen en de planeet en tegelijkertijd aandacht voor inclusiviteit en duurzaam economisch herstel.

De G20-landbouwagenda van Italië stelt 3 thema’s centraal:

  • Duurzaamheid en weerbaarheid van het landbouw- en voedselsysteem
  • Duurzame landbouwontwikkeling in het kader van het behalen van de SDG2 doelstelling Zero hunger (succesvolle projecten werden belicht tijdens de sessies)
  • Een ambitieuze uitkomst van de VN Food Systems Summit, welke op 23 sept. in New York plaatsvindt

One Health, onderzoek en innovatie

Tijdens de sessie ‘Sustainable agriculture in time of global health emergency’ pleitte Minister Carola Schouten namens Nederland voor een Global Action Plan on One Health. Ook onderstreepte zij het belang van onderzoek en innovatie en een goede interactie tussen wetenschap en beleid.

Florence Sustainability Charter

Ter afsluiting van de bijeenkomst werd een ministeriële verklaring aangenomen, de ‘Florence Sustainability Charter’. Nederland heeft als gastland bijgedragen aan een ambitieuze inzet op verduurzaming van het voedselsysteem langs de lijnen van de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’. De speerpunten van het Italiaanse voorzitterschap zijn terug te vinden in deze slotverklaring, met belangrijke thema’s als de drie dimensies van duurzaamheid (economisch, sociaal en milieu), veerkrachtigheid van de sector, voedselzekerheid, antimicrobiële resistentie (AMR), handel, terugdringen van voedselverspilling en de rol van onderzoek en innovatie.

Food coalition

Nadruk wordt ook gelegd op het belang van samenwerking tussen landen en organisaties om snel tot actie over te gaan. Dit uit zich mede in de recent door Italië in het leven geroepen ‘Food coalition’, een wereldwijde multi-stakeholder alliantie dat een eensgezind mondiaal optreden bevordert als reactie op en herstel van de effecten van de Covid-19 pandemie op de landbouwsector en de voedselvoorzieningsketen. De coalitie is opgericht in het kader van het Italiaanse G20-voorzitterschap en wordt geleid door de FAO.