Online presentatie sectorstudie reststromen Spaanse tuinbouw

Welke kansen liggen er voor Nederlandse bedrijven op het gebied van tuinbouwreststromen in Spanje? En hoe benut u die kansen het beste? Op 11 november krijgt u antwoord op uw vragen tijdens het webinar dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) i.s.m. het landbouwteam in Spanje organiseert van 10:30 - 11:45 uur. Tijdens dit online event wordt het marktrapport over reststromen uit de Spaanse tuinbouw gepresenteerd.

Tomatenteelt

Kansen voor Nederlandse bedrijven

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden in de tuinbouwsector.

De Spaanse tuinbouw teelt elk jaar 20 miljoen ton aan groenten en fruit op 800.000 hectare. Bij de productie en de verwerking ontstaan reststromen. Nederlandse kennis en technologie kan een bijdrage leveren aan het hergebruik van deze reststromen. Dit sluit aan bij de Nederlandse beleidsdoelstellingen voor het tegengaan van voedselverspilling en klimaatverandering en het implementeren van kringlooplandbouw.

Presentatie sectorstudie

Heura heeft een sectorstudie uitgevoerd over het hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Het gaat vooral om reststromen die voortkomen uit de verwerking van de tuinbouwproducten in de verwerkende industrie. De sectorstudie is uitgevoerd i​​​​​​n opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het landbouwteam in Spanje.

Wat komt aan bod?

Tijdens de presentatie hoort u de stand van zaken en ontwikkelingen in Spanje. Heura informeert u over het type reststromen, de Spaanse wet- en regelgeving, de verschillen per regio en de mogelijkheden. Een ondernemer deelt zijn/haar ervaringen in deze sector in het land. U hoort ook waarom de branche interesse heeft in Spanje. RVO vertelt welke ondersteuning Nederlandse bedrijven kunnen verwachten bij het verkennen of betreden van de Spaanse markt. Het rapport wordt na afloop gedeeld met de deelnemers aan het webinar.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor Nederlandse bedrijven met expertise over en ervaring met het hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Ook kennisinstellingen en brancheorganisatie worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Programma

  • Welkom door Jan Versteeg - Ambassadeur Nederlandse ambassade in Spanje
  • Presentatie van sectorrapport door Heura
  • Waarom heeft de branche interesse in Spanje?
  • Praktijkvoorbeeld: Peelpioniers
  • Ondersteuning vanuit de overheid voor het benaderen van de Spaanse markt door Corka Scheeringa - Business Development Coach bij RVO
  • Vragen
  • Afsluiting door Nina Berendsen - Landbouwraad Nederlandse ambassade in Spanje

Aanmelden en kosten

Meld u aan voor dit webinar via de website van RVO. Dit kan tot uiterlijk 10 november. Deelname is gratis. De voertaal is Engels

Meer weten?

Heeft u vragen over deelname aan het webinar? Neem dan contact op met:

Corka Scheeringa
Business Development Coach RVO
E: corka.scheeringa@rvo.nl

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met:

Landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Spanje
E: mad-lnv@minbuza.nl