Kennis en Technologie Innovatiemissie Zuid-Afrika: klimaatslimme en duurzame landbouw

Bent u actief in de land- en tuinbouw, met name in de fruitsector, met focus op plantgezondheid, duurzaam watergebruik en gewasbescherming? Heeft u interesse om samen met Zuid-Afrikaanse partners aan innovatie (Research & Development) te werken? Ga dan mee met de kennis- en technologie innovatiemissie van 25 tot 29 oktober 2021.

Landbouw Zuid-Afrika

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking op onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven.

Doelen missie

Specifieke doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom klimaatslimme en duurzame landbouw met toepassingen in met name de Zuid-Afrikaanse fruitsector.
 • Focus op duurzaam bodem- en waterbeheer en aandacht voor concepten rond plant health (plantgezondheid) en conservation agriculture (duurzame, circulaire landbouwsystemen).
 • Focus op de rol die sleuteltechnologieën zoals plantenveredeling, remote sensing (gebruik van satelliet- en dronedata) en digitale oplossingen kunnen spelen bij bodem- en waterbeheer.
 • Verkennen van trends en kansen voor (publiek-private) samenwerking op onderzoek en ontwikkeling tussen kennisinstellingen en bedrijven. Doel hiervan is (gezamenlijk) nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen en Nederlandse technologie aan te passen aan de Zuid-Afrikaanse context.
 • Nederlandse innovatieve kennis en technologie koppelen aan Zuid-Afrikaanse counterparts.

Nederland wil niet alleen een prominente exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agrofood-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het helpen realiseren van een houdbaar (kringloop)landbouwsysteem wereldwijd. Deze positie wordt versterkt door te investeren in innovaties en samen te werken op onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Beschikbare financiële instrumenten

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden jaarlijks de mogelijkheid om financiering voor publiek-private R&D samenwerking (PPS) aan te vragen. Daarnaast zijn er binnen RVO verschillende andere instrumenten zoals DHI en PIB beschikbaar. Raadpleeg hiervoor onze landenpagina zakendoen in Zuid-Afrika.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande thema's met focus op de primaire sector? Dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

 • Fruitsector
 • Plantgezondheid (onder andere biologische mest en voedingstoffen)
 • Precisietoediening van water, mest en bestrijdingsmiddelen
 • Duurzame landbouwsystemen, zoals conservation agriculture
 • Sensorontwikkeling rond bodem en waterbeheer (onder andere monitoring met drones)
 • Remote sensing & digitale oplossingen (onder andere data-analyse, AI)
 • Plantenveredeling (ontwikkeling van klimaatresistente gewassen)

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.
Bekijk het conceptprogramma

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 3 september 2021 aan via het online registratieformulier.

Deze missie is een vervolg op de digitale innovatiemissie die in oktober 2020 plaatsvond. Het is de bedoeling om ditmaal een fysieke missie naar Zuid-Afrika te organiseren. Uiteraard hangt dit, vanwege Covid-19, af van de mogelijkheden om naar Zuid-Afrika te reizen. Als een fysieke missie niet mogelijk is, bekijken wij in overleg met de ambassade in Pretoria naar een alternatieve invulling en stellen wij de fysieke missie uit naar 2022.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact met ons op.

Landbouw Zuid-Afrika