Uitwisseling tussen Chileense en Nederlandse zuivelboeren

Tijdens de Dairy Meets bezochten producenten en autoriteiten innovatieve zuivelboerderijen vanaf Groningen tot aan Valdivia (zuid Chili). Gedurende de presentaties bespraken boeren de dagelijkse uitdagingen op de boerderij en gaven een kijk op de toekomst van de zuivelsector. Hoe gaan Chileense boeren om met duurzaamheidsvraagstukken en is er in de toekomst ruimte voor kleinschalige producenten? Waar in Nederland stikstof centraal staat speelt waterschaarste een belangrijke rol in Chili. Ondanks de grote verschillen bleken de melkveehouders vaak ook met dezelfde vraagstukken te zitten.

©LAN-STG

De webinars zijn georganiseerd door de ambassade in samenwerking met Global Dairy Farmers en Consorcio Lechero, met kennisuitwisseling tussen producenten als primair doel.  In de eerste sessie ging Zuivel NL in op de Nederlandse zuivelmarkt en gaf ODEPA (Chileense autoriteit) een perspectief op de Chileense melkveehouderij. Hiernaast was er ruimte voor de experts van Wageningen Livestock Research om de laatste academische inzichten en onderzoek op de Dairy Campus te belichten.

Tijdens de virtuele boerderijbezoeken behandelden de producenten vraagstukken zoals bedrijfsopvolging, duurzame toepassingen en bodem management. De nauwe banden tussen de zuivel sector van beide landen worden mede onderstreept door de aanwezigheid van diverse  Nederlandse bedrijven in Chili. Zo worden de Dairy Meets mede mogelijk gemaakt door een drietal bedrijven: CRV , Barenbrug en Lely. Mede door het enthousiasme van de deelnemers wordt er bekeken of in er in de toekomst ook een fysieke studiereis naar Nederland of Chili kan plaatsvinden, mede afhankelijk van de reisbeperkingen.

De laatste Dairy Meet zal plaatsvinden op 9 augustus en zal onder meer ingaan op het belang van genetica en automatisering in de sector. Mocht u als Nederlands zuivelproducent virtueel willen aansluiten kunt u contact opnemen met stg-lnv@minbuza.nl

©LAN-STG