1 jaar na inwerkingtreding USMCA-verdrag blijven landbouwtwistpunten onopgelost

Op 1 juli 2021 was het één jaar geleden dat het hernieuwde USMCA vrijhandelsverdrag tussen Mexico, de VS en Canada in werking trad. Over het algemeen wordt met tevredenheid teruggekeken op het eerste jaar dat het verdrag in werking was. Er blijven echter onopgeloste twistpunten bestaan in de landbouwsector.

©Lars Hagberg

Het nieuwe handelsakkoord tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada, dat op 1 juli 2020 in werking trad, verving het NAFTA-akkoord uit 1994. Voor de Mexicaanse landbouw betekende het akkoord vooral een continuering van de 0% importtarieven voor de handel in landbouwproducten tussen de drie landen, maar ook strengere eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden in de Mexicaanse landbouw.

Ondanks de corona-pandemie heeft het akkoord bijgedragen aan een grotere integratie tussen de drie Noord-Amerikaanse landen, aldus de Mexicaanse Staatssecretaris van Handel Luz María de la Mora in een interview: “Vandaag de dag is Mexico de belangrijkste handelspartner van de VS en de derde handelspartner van Canada. Daarnaast zijn beide landen samen goed voor 54% van de Foreign Direct Investment in Mexico”. Deze investeringen zullen dit jaar nog verder toenemen, verwacht De La Mora.

Desalniettemin blijven een aantal heikele twistpunten bestaan, aldus Kenneth Smith, hoofdonderhandelaar USMCA voor Mexico. Deze twistpunten spelen vooral in de landbouw- en energiesector. Zo blokkeert Mexico de import van veel Amerikaanse biotechnologie, genetisch gemodificeerd katoenzaad en mais, en het onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat. Tegelijkertijd blijven Amerikaanse boeren druk uitoefenen op de autoriteiten om protectionistische maatregelen in te voeren om hen te beschermen tegen de import van goedkopere Mexicaanse komkommers, aardbeien en paprika’s. Mexico is er bij gebaat zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen met de VS over deze punten, aldus Smith.