Omzet en export sierteelt fors omhoog

De omzet- en exportcijfers van Nederlandse snijbloemen en potplanten groeien dit jaar enorm. Dat meldt Wageningen University & Research in zijn barometer agrarische sectoren, mede op basis van cijfers van veiling FloraHolland en brancheorganisaties.

De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is aanhoudend hoog, blijkt uit cijfers van FloraHolland. Ook in april en in mei van 2021 is de omzet hoger dan in 2020. De omzetstijging van de snijbloemen in april was nog een combinatie van een hoger aantal verkochte stuks en een hogere prijs. In mei was de hogere omzet alleen toe te schrijven aan een hogere gemiddelde prijs die voor snijbloemen werd betaald.

Export bloemen en planten

Potplanten

Ook de veilingomzet van Nederlandse potplanten was uitzonderlijk hoog. Deze groeide 120 miljoen in twee maanden. In april en mei van dit jaar groeide de veilingomzet van potplanten van FloraHolland met respectievelijk 93% en 19% ten opzichte van vorig jaar. Ook de omzet van in Nederland geteelde tuinplanten overschreed in beide maanden de 100 miljoen euro. Dat is volgens de WUR een unicum.

Export sierteelt

Ook de sierteeltexport was afgelopen twee maanden erg hoog, zo blijkt uit cijfers van Floridata en de Vereniging voor groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). Wat al langer aan de gang was, heeft zich in april en mei van dit jaar voorgezet. De export van sierteeltproducten zoals snijbloemen, pot- en perkplanten en boomkwekerijproducten steeg in april en mei met respectievelijk 74% en met 25%.

Coronapandemie

Een vergelijking met vorig jaar loopt enigszins mank vanwege de toen net een paar maanden oude coronacrisis. In die periode golden aanvoerrestricties op de bloemenveiling en waren er in diverse landen afzetkanalen gesloten of verkochten minder. Grotere vraag vanwege onder andere de viering van Moederdag in verschillende Europese landen en thuiswerken waren oorzaken van de sterke groei dit jaar. Ook in vergelijking met eerdere jaren zijn de exportcijfers in 2021 volgens de WUR uitzonderlijk hoog.

Meer informatie op Agrimatie