Plantaardige brancheorganisaties slaan handen ineen

Om de exportpositie van Nederlandse bedrijven te verbeteren, hebben zes brancheorganisaties in de plantaardige sector een nieuwe organisatie opgericht: PlantNet International. Verbetering van markttoegang tot landen buiten de Europese Unie is een van de speerpunten, zegt voorzitter Henk Westerhof. “Samen kunnen we ons sterker profileren.”

Lid van PlantNet zijn GroentenFruit Huis (groente- en fruitketen), Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal), Anthos (bloembollen en boomkwekerij), VGB (bloemisterij), NAO (aardappelen) en AVAG (technologie bedekte tuinbouw). De nieuwe organisatie is de opvolger van Greenport Holland.

Henk Westerhof
©PlantNet
Henk Westerhof

Anthos-voorzitter Henk Westerhof is komende anderhalf jaar ook bestuursvoorzitter van PlantNet. Hij heeft zich afgelopen periode samen met Gert Mulder (oud-directeur van GroentenFruit Huis), die als secretaris aan het platform is verbonden, hard gemaakt om de samenwerking tussen de brancheorganisaties in de plantaardige sector te verstevigen. “Kennelijk lag het daarom voor de hand dat ik de eerste periode voorzitter ben.”

Verdere groei realiseren

Dat doet Westerhof overigens graag. “De gezamenlijk omzet van de plantaardige sector bedraagt zo’n €30 miljard. Verreweg het grootste deel daarvan wordt gerealiseerd in het buitenland. Om verdere groei te realiseren, is het nodig om de handen ineen te slaan. Het is voor sommige onderwerpen effectiever om als PlantNet met bijvoorbeeld de overheid te praten dan ieder apart.”

Nadruk op grensoverschrijdende vraagstukken

PlantNet gaat zich richten op sectoroverschrijdende vraagstukken. Verbetering van markttoegang staat daarbij voorop, zegt Westerhof. “Export naar EU-lidstaten verloopt over het algemeen goed. Dat ligt anders voor export naar zogeheten derde landen. Er is wereldwijd vraag naar onze bollen, bloemen, groenten, zaden en aardappelen, maar fytosanitaire beperkingen vormen vaak een bottleneck voor het bedrijfsleven om de kansen in een markt ten volle te benutten.”

'We constateren wereldwijd een groeiende vraag naar onze producten'

Realiseren markttoegang

Om markttoegang te realiseren, zijn op de eerste plaats het ministerie van LNV en de NVWA aan zet. De onderhandelingen over bijvoorbeeld fytosanitaire regelgeving worden namelijk gevoerd tussen overheden. “Wij constateren een capaciteitsprobleem aan Nederlandse kant, dus bij LNV en NVWA. De mensen die op deze dossiers werkzaam zijn, doen hun best. Daar ligt het niet aan. Maar de teams zijn te klein. En bovendien rouleren medewerkers vaak. Daardoor gaat dossierkennis verloren.”

Capaciteitsprobleem

De nieuwe organisatie PlantNet wil dit capaciteitsprobleem bij LNV hoger op de agenda krijgen. “We constateren wereldwijd een groeiende vraag naar onze producten. Om aan die vraag te kunnen voldoen, zijn werkbare regels nodig voor de export naar afzonderlijke landen. Daar is simpelweg meer menskracht voor nodig bij LNV en NVWA.”

Keuring boomkwekerijgewas

Betalingsverkeer

Verbetering van het internationaal betalingsverkeer is een ander speerpunt van PlantNet. Ter voorkoming van witwaspraktijken zijn banken aan strenge regels gebonden. Als ze onvoldoende actie ondernemen, krijgen zij hoge boetes. Dat leidt er vervolgens toe dat banken aan bedrijven strikte regels opleggen in relatie tot witwassen. Westerhof: “Als onze bedrijven zakendoen met klanten in bijvoorbeeld Rusland hebben zij een onderzoeksplicht en moeten zij hun afnemer screenen om vast te stellen of die op enigerlei bij witwaspraktijken betrokken is. Die plicht gaat erg ver, bedrijven kunnen daar vaak niet aan voldoen, waardoor de export belemmerd wordt.”

Cuba en Iran

PlantNet heeft dit probleem samen met VNO-NCW voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Banken. “Anthos kan dit agenderen, GroentenFruit Huis kan dat ook doen. Gebeurt overigens ook. Maar effectiever is om sectorbreed deze discussie met de banken aan te gaan. In dat gesprek betrekken we ook de export naar zogeheten sanctielanden zoals Cuba en Iran. Dat zijn voor ons kansrijke afzetmarkten, maar ook hier gelden zeer strikte beperkingen in relatie tot het betalingsverkeer, waardoor de export niet op gang kan komen.”

Export
©SEO-LNV

Handelsbevordering

Handelsbevordering is een derde speerpunt van PlantNet. Het ministerie van LNV en de twee topsectoren hebben dit hoog in hun vaandel staan en ondernemen allerlei activiteiten om de export te stimuleren. Prima, maar dat kan beter, zegt Westerhof. “Voor landbouwraden op de Nederlandse ambassades kunnen wij voor het totaal van de plantaardige sector een eerste aanspreekpunt zijn. En bij het organiseren van handelsmissies kan ons platform een waardevolle bijdrage leveren. Wij kunnen prima aangeven welke bedrijven het beste kunnen deelnemen aan missies naar bepaalde landen en wat de kernboodschap moet zijn.”

Samenstelling bestuur PlantNet

Het bestuur van PlantNet International wordt gevormd door:

  • Janine Luten (GroentenFruit Huis)
  • Annie van de Riet (AVAG)
  • Niels Louwaars (Plantum)
  • Matthijs Mesken (VGB)
  • Dick Hylkema (NAO)
  • Henk Westerhof (Anthos) voorzitter
  • Gert Mulder (oud-directeur GroentenFruit Huis) secretaris