De private sector strategie van de Rwandese overheid

In de afgelopen 26 jaar heeft de landbouwsector een enorme rol gespeeld bij het verbeteren van het levensonderhoud van de Rwandezen en het ondersteunen van de economie van het land. Naast forse investeringen zet de overheid in op de particuliere sector.

Onmisbare landbouwsector

De inkomsten uit landbouwexport zijn gestegen van $ 70 mln. vóór 1994 tot $ 421,1 mln. vandaag. De regering van Rwanda (GoR) heeft de transformatie van de landbouw geïdentificeerd als een hoeksteen in de ontwikkeling van de huidige economie en een van de belangrijkste toekomstige groeimotoren tot 2050 (World Bank Group en GoR 2018). De landbouwsector levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van nationale werkgelegenheid, voedselzekerheid, armoedebestrijding en export. Daarom is de sector onmisbaar om de transitie naar een kenniseconomie voort te stuwen.

Stimulering van modernisering landbouw

Er zullen grote investeringen nodig zijn om de sector te transformeren, terwijl het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering een prioriteit is. Het nationale landbouwbeleid van de regering 2018 en het vierde strategisch plan voor landbouwtransformatie van 2018-2024 (PSTA 4) erkennen de noodzaak voor de particuliere sector om de modernisering van de landbouw te stimuleren in het voordeel van boeren en de bredere economie, evenals wereldwijde inspanningen op het gebied van klimaatactie.

Investeringen in de sector

Het huidige en aanzienlijke financieringstekort van de sector beperkt echter de capaciteit om geplande investeringen uit te voeren. Landbouw vormt ongeveer 30% van het bruto binnenlands product (BBP), maar ontvangt slechts 5,2% van de bruto-investeringen en minder dan 2% van het formele krediet.

Om de landbouwontwikkeling te versnellen, heeft de GoR de afgelopen decennia zwaar geïnvesteerd in de sector. Gesubsidieerde inputs, voorlichtingsdiensten, veedistributie, marktinfrastructuur, verwerkingsfaciliteiten, landhouderij en irrigatie zijn voorbeelden van deze inspanningen van de regering. De overheid heeft financiële instellingen ook gestimuleerd om leningen aan de sector te verstrekken via kredietgarantieregelingen, matchingsubsidies en quasi-eigenvermogensleningen via het Business Development Fund (BDF).

Strategie

Bovendien is de Leveraging Private Sector Strategy (LPSS) afgestemd op de strategische beoordeling van de Rwanda Country Private Sector Diagnostic (CPSD), die marktkansen en -identificeert in sectoren die de ontwikkelingsdoelstellingen van het land bevorderen. De CPSD geeft aan hoe specifieke acties van de publieke sector, in samenwerking met de private sector, de gaten in de publieke investeringen zullen opvullen door middel van hervormingen van de regelgeving om het private investeringspotentieel van het land te ontketenen.

De belangrijkste doelstelling van de LPSS is om "meer particuliere investeringen in de landbouwsector aan te trekken en vast te houden". In dat opzicht zet de regering zich in om problemen waarmee de particuliere sector wordt geconfronteerd aan te pakken, door kwaliteitsinformatie te verstrekken tegen lage kosten en door voldoende financiële prikkels te creëren om te investeren in de landbouwsector.

De Leveraging Private Sector Strategy is daarom zeker interessant om te lezen voor potentiele toekomstige investeerders.

Rwanda agriculture