Algerije: droogte dit seizoen heeft impact op de landbouw

Voor het derde jaar op rij valt er te weinig regen. Het tekort is gedurende deze periode opgelopen tot 20 à 30 procent. Het gevolg is een dalende landbouwproductie, vooral van graan. De verwachting is dat de rekening voor geïmporteerd graan ongeveer 17 procent hoger zal uitvallen.

Waterstress

Al meerdere jaren kampt het land met waterstress omdat het te weinig regent. Dammen – verspreid over het noorden van het land – zijn gemiddeld nog maar voor 44 procent gevuld (mei 2021). Het water in sommige van deze dammen wordt niet meer gebruikt voor irrigatie, maar wordt ingezet voor drinkwater. De druk op ondergrondse watervoorraden neemt daarmee verder toe: op 80 procent van het totale geïrrigeerde oppervlak wordt water gewonnen door private initiatieven van boeren en bedrijven. Het overgrote deel hiervan – 90 procent – is grondwater. In grote delen van het land waaronder in de hoofdstad Algiers is kraanwater maar beperkt beschikbaar, soms maar een paar uur per week.

Om deze situatie het hoofd te bieden stelt de Algerijnse overheid een groot budget beschikbaar voor boeren om via subsidies of gunstige leningen waterbesparend irrigatiemateriaal aan te schaffen. Ook investeert de overheid in meer installaties voor de ontzilting van zeewater en voor hergebruik van afvalwater. Volgens experts moet het land jaarlijks 2,5 miljard m3 zeewater ontzilten om in de totale drinkwaterbehoefte te kunnen voorzien. Water wordt ook nog nauwelijks hergebruikt voor irrigatie: van slechts 17 van de 172 zuiveringsstations wordt water ingezet voor irrigatie in de landbouw.

Met een beschikbaarheid van water ter grootte van 450m3 per inwoner per jaar, zit Algerije ver onder de minimale benodigde jaarlijkse hoeveelheid van 1000m3 per inwoner zoals de Wereldbank die heeft vastgesteld. Om voedselzekerheid de komende 10 jaar te kunnen garanderen moet jaarlijks 15 tot 20 miljard kubieke meter water worden gemobiliseerd. Momenteel mobiliseert Algerije 4 à 5 miljard m3 water op jaarbasis.

In een recente studie naar water in de landbouw in onder andere Algerije, wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen op langere termijn. Het rapport kunt u via deze link raadplegen: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/algerije/documenten/rapporten/2021/03/11/water-in-agriculture-maghreb-final-report

©no rights reserved