Hans Hoogeveen Onafhankelijk Voorzitter van de FAO Raad

Hans Hoogeveen is op 17 juni verkozen tot onafhankelijk Voorzitter van de FAO Raad. Hij is vanaf 2016 de Ambassadeur/Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij drie VN-instellingen die in Rome gevestigd zijn: FAO, WFP en IFAD.

Hans Hoogeveen
Hans Hoogeveen

Daarvoor was hij werkzaam in diverse functies bij de Ministeries van LNV en EZK, onder meer als Directeur Generaal Agro en Natuur.

De FAO Raad komt twee keer per jaar bijeen en voert de besluiten van de FAO Conference uit. Het is het belangrijkste uitvoerende en adviserende orgaan van de FAO. De functie van Voorzitter is voor twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens twee jaar.

Hans Hoogeveen MPA (Master Public Administration) heeft een lange staat van dienst bij multilaterale onderhandelingen, over onder meer voedselzekerheid, duurzame landbouw en duurzaam bosbeheer. Hij is betrokken als co-chair bij Champions 12.3 internationaal netwerk voor het tegengaan van voedselverspilling. Ook is hij co-chair van de Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Binnen FAO heeft hij verschillende voorzitterschappen vervuld, waaronder het Voorzitterschap van het Programme Committee.

Wereld zonder honger

Hoogeveen: ‘Het is een geweldige eer om de functie van Independent Chair van de FAO Council te gaan vervullen. Met al mijn energie en passie zal ik mijn uiterste best doen om het profiel van de FAO te versterken en de wereldwijde inzet voor voedselzekerheid (SDG2) te vergroten. Zodat onze gezamenlijke droom van een wereld zonder honger, waarbij niemand achterblijft, werkelijkheid wordt.’