Britse supermarkt-‘waakhond’ ziet ondanks Covid-19-pandemie opnieuw verbetering in relatie tussen supermarkten en toeleveranciers

De Groceries Code Adjudicator schreef in zijn jaarlijkse verslag dat in het afgelopen jaar een nieuw laagterecord werd bereikt voor wat betreft oneerlijke handelspraktijken die werden ervaren met de supermarktketens waarop de Groceries Code van toepassing is. De Groceries Code Adjudicator is in 2013 opgericht om te controleren of de 13 grootste supermarkten in het VK hun leveranciers op een eerlijke manier behandelen en zich houden aan de Groceries Supply Code of Practice (GSCOP).

GCA

Uit de 8e jaarlijkse enquête van de Groceries Code Adjudicator, uitgevoerd tussen 11 januari en 21 februari 2021, blijkt dat ondanks de Covid-19-pandemie en Brexit de 13 supermarktketens waarop de Groceries Supply Code of Practice (GSCOP) van toepassing is hun gedrag ten opzichte van hun toeleveranciers opnieuw hebben verbeterd. Het percentage van toeleveranciers dat het afgelopen jaar GSCOP-gerelateerde problemen heeft ondervonden is gedaald tot 29 procent (vergeleken met 36 procent in de enquête van vorig jaar). Bovendien was er verbetering te zien op alle kwesties die door de Adjudicator worden gemonitord (met één uitzondering op het gebied van forfaitaire betalingen voor het beter positioneren van een product in online winkels, waarbij er een toename van 1 procent was in het aantal meldingen).

Mark White, die de rol van Groceries Code Adjudicator sinds 31 oktober 2020 heeft overgenomen van Christine Tacon, is blij met de positieve invloed die de GSCOP heeft op het gedrag van de supermarktketens richting hun toeleveranciers, met meer dan de helft van de 13 supermarktketens die een score van 95 procent of hoger hebben op het gebied van naleving van de GSCOP en maar één keten die lager scoort dan 90 procent (Iceland, dat echter wel een verbetering liet zien van 5 procent naar een score van 86 procent). Voor het eerst had niet Aldi (97 procent) de hoogste score, maar Sainsbury’s (98 procent).

Toeleveranciers werden dit jaar ook gevraagd naar de invloed van Brexit en Covid-19 op hun relatie met de supermarktketens. Brexit werd door 400 van de 958 leveranciers (die commentaar hadden geleverd) gezien als een van de grootste problemen voor de komende zes tot twaalf maanden. Covid-19 werd door 255 leveranciers genoemd.

GSCOP training

Nederlandse bedrijven die direct leveren aan de Britse supermarktketens kunnen ook een beroep doen op de GCA als een supermarkt zich niet aan de GSCOP houdt. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de code. GSCOP-training is beschikbaar via verschillende kanalen (zie onderstaande link).