'Bezoek Rutte en Schouten aan Colombia had enorme impact'

Een landbouwraad kan echt het verschil maken, zegt Patricia de Vries in Bogota. Bijvoorbeeld een Nederlands sierteeltbedrijf dat door haar bemoeienis een miljoeneninvestering durft te doen in Colombia. Of de opening van de grens van Ecuador voor de import van rundersperma uit Nederland. “Prachtig om mee te maken dat onze inzet tastbaar resultaat oplevert.”

Patricia de Vries is nog even landbouwraad op de Nederlandse ambassade in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Haar werkgebied omvat drie landen: Colombia, Peru en Ecuador. Deze zomer neemt ze afscheid en keert terug naar Nederland waar ze op het ministerie van LNV als Chief Phytosanitary Officeraan de slag gaat.

Patricia de Vries
Patricia de Vries

Vredesakkoord

De Vries is een van de meest ervaren landbouwraden; zij heeft voor LNV meer dan 20 jaar in het buitenland gezeten en was actief in onder meer Mexico en Brazilië. In 2017 werd zij gevraagd om een landbouwteam op te zetten op de ambassade in Bogota. Het vredesakkoord met de FARC was een van de redenen voor LNV om met een eigen team actief te worden in het land. “Ik werd daarvoor gevraagd, dat vond ik een hele grote eer. Vaak kom je als landbouwraad in een rijdende trein terecht, je voorgangers hebben de wegen al geplaveid. Hier moest ik alles zelf opbouwen. Geweldig om dat te mogen doen.”

Positief imago Nederland

Dat opbouwwerk verliep vanaf de eerste dag soepel, zegt ze. “Het land moest zich na decennia van onrust opnieuw uitvinden. Ontwikkeling van de landbouw stond hoog op alle agenda’s. En, ook belangrijk, het imago van de Nederlandse agrosector is in Colombia prima. Zo zijn Nederlandse sierteeltbedrijven hier al decennia met succes actief. Alles wat we als landbouwteam oppakte, lukte. De overheid hier, het bedrijfsleven, iedereen wilde samenwerken met Nederlandse partners. En ook in Nederland was er vanuit bedrijfsleven en overheid veel belangstelling voor Colombia. Het was in de beginperiode een gekkenhuis, maar wel een leuk gekkenhuis.”

'Het bezoek van minister Schouten stond in het teken van de circulaire landbouw. Zij heeft dat thema hier echt op de agenda gezet'

Corona-pandemie

De laatste anderhalf jaar ligt veel stil vanwege de corona-pandemie. “Daar hebben alle landbouwraden mee te maken, het is zoals het is. Maar jammer is het wel. Bepaalde activiteiten die we zijn gestart, liggen helemaal stil. Ook hier is het vooral werken vanuit huis. En alles gaat virtueel. Ik mis de reuring, het persoonlijk contact, de inkomende missies en beursdeelnames. Die elementen van dit werk geven mij juist veel energie en inspiratie om nieuwe dingen op te zetten. Mijn opvolger (Léontine Crisson, zij is tot komende zomer landbouwraad in Argentinië, red.) zal zodra dat weer kan opnieuw veel tijd moeten investeren in het aanhalen van de banden met het netwerk.  Maar de contacten zijn er nog wel, en de interesse voor de Nederlandse agrofoodsector ook.”

Ministerieel bezoek

Ze noemt het bezoek van minister-president Rutte en LNV-minister Schouten in 2018 als een van haar activiteiten waar ze met trots op terugkijkt. Het bezoek van Schouten stond in het teken van de circulaire landbouw. “De minister heeft dat thema hier echt op de agenda gezet. Vervolgens hebben we met ons team, samen met stakeholders uit Colombia en Nederland, de LNV-visie vertaald naar de Colombiaanse realiteit en daarbij vooral gefocust op producten die vanuit Colombia naar Nederland worden geëxporteerd: de palmolie-, bananen-, koffie - en sierteeltketen. Daar zijn weer allerlei projecten uit voortgekomen, die met Nederlandse ondersteuning worden uitgevoerd. Dat ministerieel bezoek uit Nederland kreeg een enorme follow-up. Ik vind het mooi om daar een initiërende en coördinerende rol bij te kunnen spelen.”

Zekerheid over gebruik grond

De Vries wil tastbare resultaten bereiken. En die zijn er geweest. Door haar interventies, lukte het om een Nederlandse sierteeltbedrijf zekerheid te bieden over gebruik van grond voor een periode van twintig jaar in plaats van de gebruikelijke tien jaar. “Die zekerheid was voor het bedrijf de doorslaggevende reden om hier fors te investeren. Dat geeft de omliggende regio een economische impuls. Ik had hierbij een kleine, maar essentiële rol.”

Wijziging fytosanitaire regels

Ander voorbeeld. In 2019 zijn in de Europese Unie een aantal nieuwe fytosanitaire richtlijnen in werking getreden. Dat had forse consequenties voor Colombiaanse ondernemers die naar de EU exporteren. “De Colombiaanse fytosanitaire autoriteiten (ICA) en daardoor ook ondernemers, waren daar niet op voorbereid. De export dreigde stil te vallen. Onder meer voor een Nederlands bedrijf dat samen met zo’n honderd kleine telers uit de regio biologische limoenen via Nederland naar Duitsland exporteert. Stilvallen van de export zou dramatische gevolgen hebben, niet alleen voor het Nederlandse eigenaren maar ook voor al die andere telers uit hun netwerk. Met veel kunst- en vliegwerk is het mij gelukt om met medewerking van ICA de export van dit bedrijf gaande te houden. Ben ik echt trots op.”

Lees verder onder foto

©Kadaster
Onduidelijkheid over eigendom van grond blokkeerde de ontwikkelingen op het Colombiaanse platteland. Het Nederlandse Kadaster werd ingeschakeld om een methodiek te introduceren die leidt tot een snelle en goedkope registratie van landrechten.

Wisseling van politieke macht

Een landbouwraad heeft altijd te maken met de politieke en bestuurlijke werkelijkheid in zijn of haar werkgebied. “Hier in Latijns-Amerika heb ik het dan bijvoorbeeld over de snelle wisseling van de macht. Heb je net goede contacten gelegd met het landbouwministerie en afspraken gemaakt of er zit weer een andere minister. Ook de ambtelijke top wisselt dan van samenstelling. Kun je deels weer opnieuw beginnen. Dat is hier a fact of life, maar voor mij altijd wel lastig om mee om te gaan. Dat kost zo verschrikkelijk veel tijd.”

Bogota, een lastige stad

Ze heeft gemengde gevoelens over het wonen en leven in Bogota. De stad ligt op 2600 meter hoogte, het regent veel en het verkeer is een gekkenhuis. Bovendien is er erg veel vervuiling. “Ik vind het een lastige stad om in te wonen, alhoewel de Colombianen heel aardige en beleefde mensen zijn. Inmiddels zijn er twee miljoen vluchtelingen uit Venezuela naar Colombia getrokken. Ongeveer de helft daarvan is in Bogota neergestreken. Daarnaast heeft COVID-19 enorme sociaaleconomische gevolgen. De maatregelen leiden tot demonstraties en wegblokkades. De voedselvoorziening van de grote steden komt hierdoor in gevaar. En de veiligheid op straat heeft daar duidelijk onder te lijden. Je moet wel erg oppassen nu.“

'Ontwikkeling van de Colombiaanse voedingstuinbouw stond vanaf mijn eerste dag in Bogota hoog op mijn agenda. Nu worden stappen voorwaarts gezet'

Voedingstuinbouw

Terug naar haar werk. Ontwikkeling van de Colombiaanse voedingstuinbouw stond vanaf haar eerste dag in Bogota hoog op haar agenda. “Daar is al het nodige voor geprobeerd, maar wilde maar niet echt van de grond komen, omdat niet aan een aantal belangrijke randvoorwaarden was voldaan. Maar de laatste maanden worden weer stappen voorwaarts gezet. We zijn nu bezig, met Nederlandse steun, om het lesprogramma van het lager en middelbaar tuinbouwonderwijs te verbeteren. En zal er een train-the-trainersprogramma worden gestart. Via ‘ronde tafels’ zal kennis met producenten worden gedeeld. Verbetering van kennisniveau in de sector staat nu voorop. Op langere termijn zullen Colombiaanse tuinbouwbedrijven daardoor meer gebruikmaken van Nederlandse kennis en technologie. Dat zal leiden tot modernisering en verduurzaming van de voedingstuinbouw.”

Contact

•    E-mail: bog-lnv@minbuza.nl
●    Twitter: @AgriColombiaNL