Algerije: import gerenoveerde productielijnen en machines toegestaan

Voortaan staat de Algerijnse overheid de import van gebruikte en gerenoveerde (landbouw)machines toe. Het moet gaan om materieel dat leidt tot importsubstitutie, export of ketenintegratie of tot de ontwikkeling van strategische waardeketens (zuivel, aardappel, graan). Alleen de directe gebruikers van de machines krijgen toestemming voor de import.

Voor landbouwmachines geldt verder dat het niet mag gaan om machines die Algerije zelf produceert. Gerenoveerde machines voor transport van goederen of personen vallen niet onder het decreet met deze nieuwe regelgeving.

De machines en productielijnen moeten na renovatie nog een verwachte levensduur hebben van minimaal 10 jaar. Voor machines voor de voedselverwerkende industrie mag de verwachte resterende levensduur niet korter zijn dan 12 jaar. Ook mogen de machines niet ouder zijn dan 10 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste ingebruikname.

Het doel van deze stap is de industriële productie een boost te geven. Deze beslaat nu maar 5 procent van het bbp.

Landbouwmachines