Britse regering publiceert actieplannen voor aanplant bomen en herstel en bescherming veenland

Defra publiceerde op 18 mei de beleidsnotitie Nature for people, climate and wildlife met meer details over de plannen voor natuurherstel en de aanpak in het Verenigd Koninkrijk van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Grote boom
Beeld: Image by Tommy Rau from Pixabay

Aanplant bomen

Het England Trees Action Plan bevat plannen voor een verdrievoudiging van de aanplant van bomen in Engeland tot 2024 die zullen worden gefinancierd met 500 miljoen pond uit het Nature for Climate Fund. Uit dit fonds stelt de regering dit jaar 25 miljoen pond beschikbaar voor Woodland Creation Partnerships en 6 miljoen pond voor het nieuwe Urban Tree Challenge Fund. Het nieuwe Trees for Climate programma moet leiden tot de creatie van ten minste drie nieuwe community forests. Een nieuw subsidieprogramma, de England Woodland Creation Offer, moet landeigenaren financieel aansporen meer bomen te planten en beheren. In 2022, het jaar van Her Majesty’s Platinum Jubilee, zal de regering een landelijke boomplantinitiatief houden, de Queen’s Green Canopy, en het algemene publiek aanmoedigen hieraan deel te nemen.

Herstel en bescherming van veenland

Het England Peat Action Plan beschrijft de langetermijnvisie van de regering voor de bescherming en het beheer van veenland en het herstel van 35.000 ha veenland. De plannen omvatten een nieuw Nature for Climate Peatland subsidieprogramma gefinancierd vanuit het Nature for Climate Fund, een nieuwe gedetailleerde kaart van het veen in Engeland, en maatregelen voor het versneld overschakelen naar alternatieven voor veenproducten, inclusief, onder voorbehoud van een publieke consultatie, een verbod op de verkoop van veenproducten voor hobby-tuinieren in 2024.