Landbouwontwikkelingsplan Marokko

In 2020 startte het nieuwe landbouwontwikkelingsplan “Generation Green 2020-2030” van het Marokkaanse ministerie van Landbouw en Zeevisserij. Dit beleidsplan is de opvolger van het voorgaande “Plan Maroc Vert 2010-2020”. Het nieuwe ontwikkelingsplan legt nadruk op uitbreiding van het geïrrigeerde landbouwareaal, efficiëntieverbetering en duurzaamheid en op kennisontwikkeling en ondernemerschap van jonge boeren.  Ook werd het nationale bossenplan Forets du Maroc gestart. Waterschaarste en klimaatverandering zijn belangrijke risicofactoren in de Marokkaanse landbouw en natuur en daarmee ook voor de leefbaarheid in het rurale gebied.

Landbouwontwikkelingsplan

Plan Maroc Vert 2010-2020

Het Plan Maroc Vert heeft sinds 2010 een krachtige impuls gegeven aan investeringen en productiviteit van de Marokkaanse landbouw en aan de export van voedingsmiddelen zoals groenten, fruit en visproducten. Het geïrrigeerde landbouwareaal werd uitgebreid waardoor de onafhankelijkheid van regenval en de weerbaarheid van kleine en middelgrote boeren werden versterkt.

Plan Generation Green 2020-2030

Generation Green beoogt de resultaten van het Plan Maroc Vert te consolideren en in te zetten op versterking van het menselijk kapitaal bij de verdere verbetering, uitbreiding en verduurzaming van de landbouw. Hierbij is het doel om een agrarische middenklasse van ca. 350.000 huishoudens te doen ontstaan. Er wordt daarom ingezet op het ondersteunen  van een nieuwe generatie van jonge boerenondernemers via het mobiliseren van een miljoen hectare landbouwgrond en het creëren van 350.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Daarnaast is het plan gericht op de versterking van de sociaaleconomische omstandigheden in de rurale gebieden. Hiervoor zal worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming in de landbouw en agro-industrie. De uitvoering van Generation  Green vraagt een verhoging van het overheidsbudget voor landbouwontwikkeling van 2,5%.  Verschillende projecten zijn al van start gegaan zoals de bouw van een complex voor zeewaterontzilting nabij Agadir bedoeld voor drinkwater en irrigatie. Ook wordt aandacht besteed aan het terugdringen van waterverliezen in de irrigatie infrastructuur. In 2021 heeft het Marokkaanse ministerie van Landbouw rond Euro 420 miljoen beschikbaar voor subsidies aan vooral kleinere boeren (<10 ha.) voor ondermeer productiviteitsverbetering, (druppel)irrigatie en mechanisatie. Met deze subsidie wordt naar verwachting een totale investering van bijna 1 miljard Euro gerealiseerd.  Het Agence pour le Développement Agricole (ADA) is belast met de uitvoering en financiële controle (www.ada.gov.ma).  Crédit Agricole du Maroc is de belangrijkste financiële partner van het Plan (www.creditagricole.ma).   De Wereldbank ondersteunt Generation Green met een lening van USD 250 miljoen gericht op economische inclusiviteit van jonge boeren, markt efficiëntie en ecologische duurzaamheid van agri-food waardeketens. Ook de Europese Unie ondersteunt Generation Green en Forets du Maroc met een bijdrage van EUR 100 mln voor de komende twee jaar op het gebied van ecologische inclusiviteit en innovatie in de land- en bosbouw met een accent op bodem en water.

Nederlandse technologie zou kunnen bijdragen aan de doelstellingen van Generation Green op het gebied van bodemkwaliteit, digitalisering, waterefficiëntie, uitgangsmateriaal, mechanisatie, post-harvest technologie, kwaliteitsverbetering, verwerkende industrie en afzet.

Landbouwbureau Rabat

  • 25 Mei 2021