Virtuele sessie bindt Nederlandse investeerders en Ethiopische overheid

Op 27 april jl. organiseerde het Landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba een virtuele ‘Livestock Business Sessie’ met als doel Nederlandse investeerders en vertegenwoordigers van de Ethiopische overheid in contact met elkaar te brengen. 

Zo nam onder andere viceminister Dr. Fikru deel, die binnen het ministerie van Landbouw verantwoordelijk is voor dierlijke productie. Samen met zijn staf werd een boeiende presentatie gegeven over de recente ontwikkelingen in de zuivel- en pluimveesector en over de nieuwe landbouwstrategie van Ethiopië.

De adviseur van de minister van Belastingen, Mr. Nebiyou, presenteerde de wijzigingen rond Ethiopische fiscale wet- en regelgeving.

Business event livestock

De deelnemende Nederlandse investeerders in Ethiopië en actief in de dierlijke ketens pluimvee, zuivel en vis, evenals vertegenwoordigers van de Ethiopia – Netherlands Business Association (ENLBA) en van het door Nederland gefinancierde BRIDGE zuivelproject, kregen op hun beurt de gelegenheid zich zelf en hun bedrijf/organisatie te introduceren en gerichte vragen te stellen.

Business sessies

De deelnemende partijen van zowel Nederlandse als Ethiopische zijde waren na afloop tevreden over de uitkomst van de Business Sessie. Er was sprake van een levendige discussie en er werden veel vragen gesteld door de bedrijven, waar vervolgens weer goed en soms uitgebreid door de overheid op werd gereageerd. Een aantal deelnemende investeerders is voornemens op korte termijn een afspraak met de Ethiopische overheidsvertegenwoordigers te maken om hun lopende kwesties in detail verder met hen te bespreken.

De ‘Livestock Business Sessie’ wordt vanaf nu twee keer per jaar virtueel of fysiek op de ambassade georganiseerd. De volgende ‘Livestock Business Sessie’ vindt in het najaar van 2021 plaats. Voor de Nederlandse investeerders in Ethiopië actief in de plantaardige sector, waaronder tuinbouw, staat een soortgelijke Business Sessie gepland. De voorlopige datum van de ‘Plant Business Sessie’ is woensdag 23 juni a.s.

LAN-Addis Abeba Team - Ethiopië