Ethiopië: een zuivelgigant die aan het ontwaken is!

"Ethiopië: Een zuivel gigant die aan het ontwaken is!" dit was een van de conclusies van het onderzoek dat Jan van der Lee van de Wageningen University en Research (WUR) onlangs uitvoerde over de zuivel ontwikkelingen in Oost-Afrika. Voor het Landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba is zuivel dan ook een van de vier focus agro sub-sectoren in Ethiopië. 

Nederland heeft op dit vlak veel te bieden voor wat betreft hoogwaardige (input) producten, technologie en kennis. In Ethiopië zijn diverse partijen actief om de zuivelketen duurzaam te ondersteunen. WUR en SNV bijvoorbeeld richten zich met het zuivelprogramma ‘Bridge’ vooral op de kleine melkveehouders. Rinus van Klinken van SNV volgt de ontwikkelingen, mogelijkheden en hiaten in de Ethiopische zuivelketen nauwlettend. Een ander interessant contact is vanzelfsprekend Geert Westenbrink die het ‘Netherlands East African Dairy Partnership (NEADAP) vertegenwoordigt en Ethiopië zeer goed kent. 

Dairy

Vermeldenswaard is verder de Dairy Nourishes Africa (DNA), een publiek privaat Partnerschap, die een duurzame en marktgerichte benadering nastreeft in de zuivelketen. Todd Kirkbride van het Amerikaanse Land O’Lakes is onder meer nauw betrokken bij een geslaagd DNA zuivelproject in Tanzania, maar wil zich ook meer richten op Ethiopië. Voor meer informatie over dit DNA project in Tanzania, download deze 2-pager.

Een interessante ontwikkeling is ook de recente start van TRAIDE, een programma geleid door de Nederlandse Ambassade die ten doel heeft het Nederlands bedrijfsleven in Ethiopië op een aantal vlakken te ondersteunen c.q. te begeleiden. Het Landbouwteam op de ambassade in Addis is voornemens samen met haar partners een aantal zuivelactiviteiten te gaan organiseren die zo mogelijk gekoppeld worden aan de jaarlijks in Addis gehouden Livestock Expo die dit jaar vooralsnog in de laatste week van oktober staat gepland. In juni wordt hierover meer gecommuniceerd richting het Nederlands zuivelbedrijfsleven.