Gunstige ontwikkelingen Marokkaanse landbouw

De overvloedige regenval in het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Marokkaanse landbouw veel goed gedaan. Na drie jaren van grote droogte en slechte oogsten, lijkt de graanoogst dit jaar op een record af te stevenen van 9,8 miljoen ton. Dat is drie keer zoveel als de oogst van vorig jaar en ruim boven het jaargemiddelde van 7 miljoen ton.

De Coronacrisis houdt ook de Marokkaanse economie in zijn greep, en de noodtoestand met lockdowns, avondklok en reisbeperkingen wordt nog voortgezet. Hoewel het aantal besmettingen weliswaar licht afneemt en er wordt gevaccineerd, worden de cijfers nog te hoog geacht om versoepelingen toe te staan. Vooral de luchtvaart en toerisme hebben zwaar te lijden.

De landbouw doorstaat de coronacrisis redelijk goed en door de forse regenval in de winterperiode zijn de stuwmeren nu gemiddeld weer boven 50% gevuld. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een verwachte groei van de landbouw van 18% ten opzichte van vorig jaar. De ruime graanoogst van dit jaar staat in schrille tegenstelling tot vorig jaar toen Marokko 60% van zijn graanbehoefte moest importeren. Na aardappelen zijn uien het belangrijkste vollegrondse tuinbouwgewas met een gemiddeld jaarvolume van 850.000 ton en een export van 55.000 ton (2020) naar bestemmingen in vooral West-Afrika. Nederland is een belangrijke leverancier van hoogwaardige tuinbouwzaden en ook van installaties voor opslag en verpakking. De pluimveesector doet het helaas minder goed tijdens de Coronacrisis, door sterk afgenomen vraag als gevolg van de  lockdown maatregelen. De overheid geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de aquaculture in zowel de middellandse zee als de Atlantische oceaan en er worden regelmatig tenders uitgeschreven vanuit het Agence Nationale Developpement Aquaculture (ANDA).

4 mei 2021

Landbouwbureau Rabat

Onions
©N/A